Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən 3213.01 “Cərrahlıq” ixtisası üzrə

Elmi Seminarın üzvlərinin siyahısı

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsiŞurada ixtisasının şifriFəaliyyət göstərdiyi təşkilat
1.Abışov N.S.

(sədr)

t.e.d., prof.3213.01ECM, Damar cərrahlığı şöbəsinin rəhbəri
2.Məmmədova N.A.

(katib)
t.ü.f.d.3213.01ECM, Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin elmi işçisi
3.Ağayeva A.R.t.e.d., RF3213.01ECM, Endokrin cərrahlığı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
4.Aslanov H.M.t.ü.f.d.3213.01ECM, Qida borusu, mədə və 12 b.bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i
5.Cəfərli R.E.

t.e.d., dos.3213.01ATU, II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti
6.Əliyeva E.A.

t.e.d.3213.01ECM, Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
7.İbrahimli Ş.F.

t.e.d., prof.3213.01ATU, III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru
8.İskəndərov E.A.

t.e.d.3213.01ECM, Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i
9.Kosayev C.V.

t.ü.f.d.3213.01ECM, Damar cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
10.Qasımov E.M.

t.ü.f.d.3213.01ATU, Ümumi Cərrahlıq kafedrasının assistenti
11.Qasımov R.Ş.

t.ü.f.d.3213.01ATU, II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti
12.Məmmədov M.M.

t.e.d., prof.3213.01ECM, Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
13.Musayev B.V.

t.ü.f.d.3213.01ECM, Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
14.Məmmədov N.İ.t.ü.f.d.3213.01ECM, Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin müdiri
15.Şirinov Z.T.t.e.d.3213.01ECM, Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
16.Zakircayev E.C.t.ü.f.d.3213.01ECM, Damar cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən 3231.01 “Anesteziologiya və reanimatologiya” ixtisası üzrə

Elmi Seminarın üzvlərinin siyahısı

Soyadı, adı, atasının adıElmi dərəcəsiŞurada ixtisasının şifriFəaliyyət göstərdiyi təşkilat
1.Həsənov F.C.

(sədr)
t.e.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin rəhbəri
2.Namazova K.N.

(katib)
t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin böyük elmi işçisi
3.Aslanov A.A.

t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Əməliyyat blokunun müdiri
4.Alıyev F.İ.

t.e.d3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxananın Aneseziologiya və reanimasiya şöbəsinin baş ordinatoru
5.Muradov N.F.

t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
6.Əsgərov N.M.

t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”Funda Klinikasının Anesteziologiya şöbəsinin anestezioloq-reanimatoloqu
7.Quliyev İ.Q.

t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”Ə.Əliyev adına AzDHTİ, Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasının assistenti
8.Məmmədov P.M.

t.ü.f.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”M.Cavadzadə adına Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxana, cərrahiyyə blokunun müdiri
9.Nəsibova E.M.

t.ü.f.d.dos. 3231.01Uşaq cərrahlığı kafedrasının dosenti