Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Aprobasiya Şurasının üzvlərinin siyahısı
Soyadı, adı, atasınınadıElmi dərəcəsişurada ixtisasının şifrifəaliyyət göstərdiyi təşkilat
1MusayevX.N.(sədr)t.ü.e.d., prof.,3213.01 ATU, IICərrahixəstəliklərkafedrası
2Cəfərli R.E.t.ü.e.d.,3213.01ATU, II Cərrahixəstəliklərkafedrası
3Ağayeva A.R.t.ü.f.d., a.e.i.3213.01ECM, Endokrincərrahlığışöbəsi
4Camalov F.H.t.ü.e.d., prof., 3213.01ATU-nun III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri
5Cavadov E.A.t.ü.e.d., b.e.i.,3213.01ECM, Yoğunvədüzbağırsaqcərrahiyyəsişöbəsi
6Əliyeva E.A.t.ü.e.d., b.e.i., 3213.01ECM, Qaraciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzin xəstəlikləri cərrahlığı şöbəsi
7HüseynovS.Ə.t.ü.e.d., 3213.01Respublika Klinik Xəstəxanasının II Cərrahiyə şöbəsinin müdiri
8İbrahimli Ş.F.t.ü.e.d., prof.3213.01ATU, III Cərrahi xəstəliklər kafedrası
9Kosayev C.V.t.ü.f.d., b.e.i., 3213.01ECM, Damar cərrahlığı şöbəsi
10Qasımov E.M.t.ü.f.d.,3213.01ATU, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası
11Qasımov R.Ş.t.ü.f.d., 3213.01ATU, II Cərrahi xəstəliklər kafedrası
12Məhərrəmbəyli İ.Ş.t.ü.f.d., dos.3213.01ATU-nun Anesteziologiya və reanimatologiya və intensiv terapiya kafedrası
13Müslümov Q.F.t.ü.e.d., prof., 3213.01ECM, Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsininrəhbəri
14Məmmədov N.İ.t.ü.f.d.,3213.01ECM, Yoğunvədüzbağırsaqcərrahlığışöbəsininmüdiri
15Musayev B.V.t.ü.f.d., e.i., 3213.01ECM, Yoğunvədüzbağırsaqcərrahlığışöbəsi
16Muradov N.F.t.ü.f.d., a.e.i., 3213.01ECM, Anesteziologiyavəreanimasiyaşöbəsi
17Novruzov R.M.t.ü.e.d., 3213.01Şəfqət Klinikasının cərrahı
18Zeynalov N.A.t.ü.f.d.,3213.01ATU, I Cərrahixəstəliklərkafedrası
19Zakircayev E.C.t.ü.f.d.,3213.01ECM, Damarcərrahiyyəsişöbəsi