Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.12 Dissertasiya Şurası üzvlərinin siyahısı

Sıra № siSoyadı, adı, atasının adı, şurada vəzifəsiElmi dərəcəsi, ixtisasının şifri və adıElmi adı (dosent, professor)Şurada təmsil olunduğu elm sahəsi, ixtisasının şifri və adı
1.Ağayev Rauf Maqsud oğlu
(sədr)
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”Professor Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”
2.Hacımuradov Kamil Nizam oğlu (sədr müavini)T.e.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
ProfessorTibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
3.Kazımov İlham Lazım oğlu
(elmi katib)
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”
4.Abbasov Fazil Eyvaz oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
ProfessorTibb 3213.01 “Cərrahlıq”
5.Abışov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
ProfessorTibb 3213.01 “Cərrahlıq”
6.Əliyev Yusif Qəmət oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
Dosent
Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”
7.Fətullayeva Aida Ağadadaş qızı
T.ü.f.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
8.Həsənov Fuad Cəlil oğlu
T.e.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Dosent
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
9.Həsənova Lalə Vaqif qızıT.ü.f.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
10.İsayev Hidayət Bilal oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
ProfessorTibb 3213.01 “Cərrahlıq”
11.Məmmədov Əliniyaz Əli oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
ProfessorTibb 3213.01 “Cərrahlıq”
12.Məhərrəmbəyli İsrail Şəmşad oğlu
T.ü.f.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Dosent
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
13.Müslümov Qurbanxan Fətəli oğluT.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
ProfessorTibb 3213.01 “Cərrahlıq”
14.Nəsirova Rimma İlyas qızı
T.e.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Dosent
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
15.Rüstəmov Elbrus Aydın oğlu
T.e.d. 3213.01 “Cərrahlıq”
Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”
16.Rəhimov Vaqif Səməd oğlu
T.e.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
17.Tahirov Zaur İbrahim oğlu
T.ü.f.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
DosentTibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
18.Vəzirova Zəhra Şamil qızı
T.ü.f.d. 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya
Tibb 3231.01
Anesteziologiya və reanimatologiya