Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 03.061 Dissertasiya Şurası üzvlərinin siyahısı

 

Soyadı, adı, atasının adıElmi dərəcəsi
1Ağayev R.M. Sədr T.ü.e.d., professor, 3213.01
2Hacımuradov K.N.
Sədr müavini
T.ü.e.d., professor, 3231.01
3Kazımov İ.L.
Elmi Katib
Т.ü.е.d. 3213.01
4Abbasov F.E.T.ü.e.d., professor 3213.01
5Abışov N.S.T.ü.e.d., professor 3213.01
6Abdullayev F.Z.T.ü.e.d., professor 3213.01
7Ağayev R.A.T.ü.e.d., professor 3213.01
8Əliyev Y.Q.T.ü.e.d. 3213.01
9Həsənov F.C.Т.ü.e.d. 3231.01
10İsayev H.B.T.ü.e.d., professor 3213.01
11Məmmədov M.M.T.ü.e.d., professor 3213.01
12Musayev X.N.T.ü.e.d., professor 3213.01
13Nəsirova R.İ. T.ü.е.d. 3231.01
14Rüstəmov E.A.T.ü.e.d. 3213.01
15Rüstəmov G.Ə. T.ü.e.d. 3213.01T.ü.e.d. 3213.01
16Şirinov Z.T.T.ü.e.d. 3213.01
17Tahirov Z.İ. Т.ü.f.d., dosent 3231.01
18Vəzirova Z.Ş.T.ü.f.d. 3231.01