Elmi radiologiya laboratoroyası

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində Şüa diaqnostikası laboratoriyası 1975-ci ildə yaradılmışdır. 1980-ci ildən bu günə kimi laboratoriyanın rəhbəri tibb üzrə elmlər doktoru, professor Manafov Soltan Səməd oğludur.

1984-cü ildə bu laboratoriyada Azərbaycanda ilk dəfə selektiv koranoqrafiya və aşağı ətraf damarlarının və ağciyər arteriyasının endovaskulyar dilatasiyası həyata keçirilmişdir. Bu laboratoriya üzun müddət ərzində Azərbaycanda angioqrafıyanın bütün növlərini həyata keçirən yeganə mərkəz olmuş və bu laboratoriyada 7 mindən artıq angioqrafıya müayinələri aparılmışdır.

Süa diaqnostikası laboratoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycanda yeganə olan radionuklid laboratoriyası 1978-ci ildə təşkil edilmiş və bu laboratoriyada fizioloji sistemlərin funksional vəziyyəti və orqanların struktur-topoqrafik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Hazırda süa diaqnostikası laboratoriyası ən müasir rentgen aparatları («Shimagzu», Yaponiya), multispiral kompüter tomoqrafı («Siemens») və angioqrafık komplekslə («Siemens») təchiz olunmuşdur və burada demək olar ki, mövcud olan əksər radioloji müayinə üsulları (Ultrasonoqrafıya, Doppleroqrafıya, Exokardioqrafiya və s.) uğurla aparılır.

Manafov Soltan Səməd oğlu

 • Vəzifə: Laboratoriya rəhbəri
 • Təvəllüdü: 11.02.1937
 • Ali təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti 1960 ci il məzunu
 • İxtisas: Radiologiya
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru,professor
 • Elmi məqalı, tezis və monoqrafiyanın sayı: 230 çap olunmuş elmi iş və 1 monoqrafiya
 • İş fəaliyyəti: 1960 ci ildən
 • E-mail: elmcm2012@gmail.com
 • Namizədlik dissertasiyası 1967 ci ildə Moskva ET rentgen-radiologiya inistitunun Elmi şurasında: Рентгенодиагностика потологических образований в области сердечно-диафрагмальных синусов (elmi rəhbər prof. L.S. Rozenştraux)
 • Doktorluq dissertasiyası 1976 ci ildə Moskva ET rentgen-radiologiya inistitunun elmi şurasında: Рентгенодиагностика эхинококкоза легких в различных фазах его развития (elmi rəhbər prof. L.S. Rozenştraux)
 • Şöbədə irroqoqrafiya, ExoKQ, uroqrafiya, US, KT və KT angioqrafiya,angioqrafiya (koronoqrafiya) müayinələrinin və stentlərinin implantasiyası aparılır.
 • Şöbədə 1 elmlər doktoru,professor və 4 tibb üzrə fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir.

Mustafayev Asif Namizəd oğlu

 • Vəzifə: Elmi işçi
 • Təvəllüdü: 14.01.1985
 • Ali təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti 2008 –ci il məzunu
 • İxtisas: Şüa-diaqnostikası
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalı, tezis və monoqrafiyanın sayı: 20-dən  çox məqalə və tezis
 • İş fəaliyyət: 01.08.2008-01.07.2009 Akad. Mirqasımov adına RKX həkim-interna
 • 29.12.2009 tarixindən etibarən Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi
 • E-mail: dr.asif.mustafayev@gmail.com

Xasayeva Nərmin Ruslan qızı

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 15.06.1979
 • Ali təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti 2002 ci il məzunu
 • İxtisas: Funksial-diaqnostika
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalı ,tezis və monoqrafiyanın sayı 30 dən çox məqalə və tezis
 • İş fəaliyyət: 01.08.2002-01.07.2003 3 saylı şəhər xəstəxanası akad. Mirqasımov adına RKX həkim-interna
 • 2009 cu ildən  tarixindən etibarən Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi
 • E-mail: xas.nermin@gmail.com

Hüseynova Şəhla Məmməd qızı

 • Vəzifə: Həkim
 • Təvəllüdü: 12.06.1962
 • Ali təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti,  1985
 • İxtisas: Şüa-diaqnostikası
 • Elmi məqalı, tezis və monoqrafiyanın sayı:  10 elmi məqalə, tezis
 • İş fəaliyyət: 35 il
 • E-mail: huseynova.s.m.@gmail.com

Səfərəliyeva Rəna Xalid qızı

 • Vəzifə: Həkim
 • Təvəllüdü: 1973
 • Ali təhsili Azərbaycan tibb Universiteti. Müalicə-Profilaktika II fakultə 1990 cı
 • İxisası: Funksional Diaqnostika
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı 5-Məqalə, 11-Tezis
 • İş fəaliyyəti: 22 il
 • E-mail: safaraliyeva.r@gmail.com

Əliyeva Natəvan Zəfər qızı

 • Vəzifəsi: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 31.12.1978
 • Ali təhsili: Azərbaycan Tibb Universiteti 2001-ci il məzunu
 • İxtisas: Funksional diaqnostika
 • Elmi dərəcəsi: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 18 məqalə və tezis
 • İş fəaliyyəti: 21 il, 01.08.2000-30.06.2001-Elmi Tədqiqat Klinik Təbabət İnstitutunda həkim-interna
 • 07.12.2021-ci ildən “Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan” jurnalında rəy heyətinin üzvü
 • E-mail: dr_natavan@mail.ru

Xələfova Aytən Zöhrab qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1979.
 • Ali təhsil: Azərbaycan Tibb Universiteti.2003
 • İxtisas: Funksional diaqnostika
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafya sayı 8 Məqalə, 4 Tezis
 • iş fəaliyyəti: 15 il

Nəsrullayeva Rəhimə Nadir qizi

 • Vəzifə: Həkim radioloq
 • Təvəllüdu: 1965
 • Ali təhsil: Azərbaycan Tibb universiteti-1988
 • İxtisas: Diaqnostik
 • Elmi məqalə tezis və monoqrafiya sayı
 • İş fəaliyyəti: 30 il
 • E-mail: raximaxanim@mail.ru