DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-də fəlsəfə üzrə doktoranturaya qəbul üçün “Cərrahlıq” üzrə imtahan proqramı.

I. Ümumi cərrahiyyə

 • Aseptika, antiseptika
 • Ağrısızlaşdırma
 • Qanaxma
 • Qan və zülal preparatlarının transfuziyası
 • Cərrahi xəstəlklərin əməliyyata hazırlanması və əməliyyatdan sonrakı dövrdə qulluq
 • Cərrahi xəsətələrdə qidalanma
 • Cərrahi infeksiyalar
 • Yaralar
 • Yanıqlar
 • Sepsis
 • Şok

II. Qalxanvari vəzi

 • Anatomiyası və funksiyası
 • Tireotoksikoz
 • Düyünlü ur
 • Hipotireoz
 • Tiroidin iltihabi xəstəlikləri
 • Tiroid şişləri

III. Paratiroid vəzi

 • Anatomiyası və funksiyaları
 • Hiperparatireoz
 • Hipoparatireoz

VI. Böyrəküstü vəzi

 • Adrenal vəzin xəstəlikləri
 • Birincili hiperaldosteronizm
 • Feoxromositoma

V. Süd vəzi xəstəlikləri

 • Süd vəzinin iltihabi xəstəlikləri
 • Süd vəzi sisti, xoş və bədxassəli şişləri

VI. Qida borusu

 • Qida borusunun anatomiyası və fiziologiyası
 • Qida borusunun anadangəlmə anomaliyaları
 • Qida borusunun divertikulları
 • Qida borusunun çapıq mənşəli strikturaları
 • Qida borusunun sinir-əzələ mənşəli xəstəlikləri
 • Qida borusunun xoş və bəd xassəli şişləri

VII. Diafraqmanın xəstəlikləri

 • Anatomiyası və fiziologiyası
 • Diafraqma zədələnmələri
 • Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtıqları
 • Diafraqma relaksasiyası

VIII. Mədə və 12 b.bağırsaq

 • Anatomik quruluşu və fiziologiyası
 • Peptik xora
 • Duodenal xora
 • Mədə xorası
 • Zollinger-Ellison sindromu
 • Mallory Weiss sindromu
 • Mədə və 12 b.bağırsaq xoralarının ağırlaşmaları
 • Əməliyyat olunmuş mədə xəstəlikləri
 • Mədənin şişləri

IX. Qaraciyər və öd yolları

 • Anatomiyası və fiziologiyası
 • Hepatik abses
 • Amöb absesi
 • Exinokokkoz
 • Alveokokkoz
 • Qaraciyər şişləri
 • Portal hipertenziya
 • Qaraciyər çatmamazlığı
 • Qaraciyər transpalntasiyası
 • Öddaşı xəstəliyi
 • Kəskin xolesistit və onun ağırlaşmaları
 • Xoledoxolitiaz
 • Biliar strikturalar
 • Mexaniki sarılıq
 • Öd kisəsi və ümumi öd axarının şişləri

X. Pankreas

 • Anatomiyası və fiziologiyası
 • Kəskin pankreatit
 • Xroniki pankreatit
 • Mədəaltı vəzin sistləri
 • Pankreas xərçəngi
 • Pankreasın xoş xassəli şişləri

XI. Dalaq

 • Hipersiplenizm
 • Hemolitik anemiyalar
 • Idiopatik trombositopenik purpura
 • Dalağın travması

XII. Nazik bağırsaq

 • Nazik bağırsağın anatomiyası və fiziologiyası
 • Qısa bağırsaq sindromu
 • Kron xəstəliyi
 • Nazik bağırsaq fistulaları
 • Nazik bağırsağın damar xəstəlikləri
 • Nazik bağırsaq şişləri

XIII. Yoğun bağırsaq

 • Yoğun bağırsağın anatomiyası və fiziologiyası
 • Kolonun divertikulyar xəstəlikləri
 • Qeyri-spesifik xoralı kolit, Kron xəstəliyi
 • Yoğun bağırsağın xoş və bəd xassəli şişləri

XIV. Appendiks

 • Kəskin appendisit
 • Xroniki appendisit
 • Appendisit şişləri

XV. Düz bağırsaq xəstəlikləri

 • Anatomiya və fiziologiyası
 • Hemorroy
 • Anal çat
 • Paraproktit
 • Düz bağırsaq sallanması
 • Düz bağırsağın xərçəngi

XVI. Bağırsaq keçməməzliyi

 • Dinamiki bağırsaq keçməməzliyi
 • Obturasion bağırsaq keçməməzliyi
 • Stranqulyasion bağırsaq keçməməziyi
 • Xroniki bağırsaq keçməməzliyi

XVII. Periton

 • Kəskin bakterial peritonit
 • Intraabdominal abses
 • Retroperitoneal abses
 • Xroniki peritoniti

XVIII. Qarnın ön divarının yırtıqları

 • Ağ xəttin yırtıqları
 • Göbək yırtıqları
 • Qasıq yırtığı
 • Bud yırtığı
 • Nadir rast gəlinən yırtıqlar