Dissertasiya işi

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-nin dissertantı 3213.01-“Cərrahlıq” ixtisası ilə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Сравнительная оценка хирургических методов лечения анального пролапса» mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarda müzakirəsi 05 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 1400-da FD 1.12 Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın iclasında olacaqdır.

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/4344992202?pwd=WEJMd3JGdE5WVWFKY01RRE02dWlEUT09

Meeting ID: 434 499 2202
Passcode: 2397