Elmi şöbələr

KARDİOCƏRRAHİYYƏ ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri ABBASOV FAZİL EYVAZ OĞLU 08.12.1950
2. Baş elmi işçi ABDULLAYEV FUAD ZEYNAL OĞLU 07.06.1947
3. Aparıcı elmi işçi ƏLİYEV ELDAR HACIBALA OĞLU 02.02.1953
4. Böyük elmi işçi ŞIXİYEVA LARİSA SABİR QIZI 09.11.1963
5. Böyük elmi işçi BAĞIROV İMADƏDDİN MÖHÜBBƏT OĞLU 28.03.1977
6. Kiçik elmi işçi ŞƏFİYEVA GÜLNAR ƏLİ QIZI 12.11.1979
7. Kiçik elmi işçi KƏRİMOVA GÜLNARƏ ƏLƏKBƏR QIZI 04.03.1951
8. Kiçik elmi işçi MİRZAİ ƏKRƏM İZZƏT OĞLU 12.10.1953
9. Kiçik elmi işçi QAYIBOV MUSA VAQİF 05.12.1979

 

UŞAQ KARDİOCƏRRAHİYYƏ  ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri HƏSƏNOV ELNUR NOVRUZ OĞLU 06.02.1976
2. Böyük elmi işçi MİRZƏ-ZADƏ FAİQ AZAD OĞLU 28.07.1985

 

 DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri  ABUŞOV NƏSRƏDDİN SƏDRƏDDİN OĞLU 15.08.1950
2. Baş elmi işçi KOSAYEV CƏMALƏDDİN VAHİD OĞLU 26.11.1957
3. Baş elmi işçi TAĞI-ZADƏ GÜLARƏ TAĞI QIZI 08.08.1949
4. Baş elmi işçi MƏMMƏDOV DİLQƏM MİKAYIL  
5. Böyük elmi işçi CƏFƏROV ZÖHRAB MƏMMƏDSADIQ OĞLU 10.12.1941
6. Böyük elmi işçi ZEYNALOVA QƏMƏR MƏMMƏDƏLİ QIZI 13.10.1949
7. Böyük elmi işçi HAQVERDİYEVA TAHİRƏ HƏBİB QIZI 02.05.1949
8. Elmi işçi ƏLİYEV ELÇİN NAXÇIVAN OĞLU 01.04.1963
9. Kiçik elmi işçi NAMAZOV İLQAR LƏTİF OĞLU 28.08.1973
10. Kiçik elmi işçi İBRAHİMOVA GÜLNAR RAMİZ QIZI 28.09.1989
11. Kiçik elmi işçi ABDULLAYEVA GÜLNARƏ QAĞAKİŞİ QIZI 24.09.1967

 

QARACİYƏR, ÖD KİSƏSİ, MƏDƏALTI  VƏZİNİN CƏRRAHLIĞI ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri MƏMMƏDOV ƏLİNİYAZ ƏLİ OĞLU 02.05.1955
2. Baş elmi işçi ƏLİYEVA ELMİRA AĞAƏLİ QIZI 17.04.1949
3. Baş elmi işçi ŞİRİNOV ZƏRRAF TƏHMƏZ OĞLU 05.09.1962
4. Aparıcı elmi işçi ƏLİYEVA GÜNAY RİFAT QIZI 03.06.1980
5. Böyük elmi işçi İDRİSOV FƏRƏCULLAH SƏDULLAH OĞLU 27.11.1979
6. Böyük elmi işçi ƏLİYEVA AYGÜN MUSTAFA QIZI 29.09.1969
7. Böyük elmi işçi ƏLİYEV YUSİF QƏMƏT 08.07.1967
8. Elmi işçi AZADOVA ZÖHRƏ NOVRUZ QIZI 31.12.1984
9. Elmi işçi MƏLİKOVA SEVİNC ADİL QIZI 23.10.1969
10. Kiçik elmi içi BEHBUDOV VÜQAR VAHİD OĞLU 17.04.1989
11. Kiçik elmi içi HƏMİDOVA NƏŞRİN ƏDALƏT 31.10.1983
12. Kiçik elmi içi MEHDİZADƏ SEVDA MEHDİ QIZI 25.05.1986

 

QİDA  BORUSU, 12 BARMAQ BAĞIRSAQ  XƏSTƏLİKLƏRİ CƏRRAHLIĞI ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri RÜSTƏMOV ELBRUS AYDIN OĞLU 01.06.1946
2. Baş elmi işçi İSAYEV HİDAYƏT BİLAL 04.09.1944
3. Aparıcı elmi işçi ASLANOV HƏZİ MİRƏZİZ OĞLU 15.07.1971
4. Elmi işçi MUSTAFAYEVA MƏTANƏT FEHRUZ QIZI 09.03.1979
5. Elmi işçi HƏSƏNOV ASİF RAUF OĞLU 27.09.1949
6. Elmi işçi ABBASZADƏ TURAL NADİR OĞLU 08.08.1984
7. Elmi işçi ZEYNALOV NATİQ CAMALƏDDİN OĞLU 20.08.1970
8. Kiçik elmi içi MƏMMƏDOV AKİF YƏHYA OĞLU 22.08.1965
9. Kiçik elmi içi AĞALAROVA VÜSALƏ RƏHMAN QIZI 25.04.1981

 

YOĞUN VƏ DÜZ BAĞIRSAQ CƏRRAHİYYƏSİ ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri MÜSLÜMOV QURBANXAN FƏTƏLİ OĞLU 02.03.1968
2. Baş elmi işçi MƏMMƏDOV NAZİM İLYAS OĞLU 03.01.1955
3. Aparıcı elmi işçi MUSAYEV BƏHRUZ VİLAYƏT OĞLU 03.01.1983
4. Böyük elmi işçi XƏLİLOV AZAD CAVANŞİR OĞLU 16.03.1969
5. Elmi işçi İMANOVA NƏRGİZ CAHANGİR QIZI 03.12.1965
6. Kiçik elmi içi QULİYEVA AYNUR ELDAR QIZI 12.09.1982
7. Kiçik elmi içi MƏMMƏDOV ELVİN XEYRULLA OĞLU 23.01.1987
8. Kiçik elmi içi ABBASOVA XATİRƏ TELMAN QIZI 23.04.1974
9. Kiçik elmi içi CƏFƏROV HAFİZ ZÖHRAB OĞLU 16.09.1969
10. Kiçik elmi içi ƏLİYEV FAİQ VƏLHƏM OĞLU 12.05.1977
11. Kiçik elmi içi ƏLİYEVA KƏMALƏ AZƏR QIZI 06.09.1983
12. Kiçik elmi içi HƏSƏNOVA QƏRƏNFİL HƏSƏN QIZI 01.01.1977
13. Kiçik elmi içi ƏLİYEVA AYNURƏ OKTAY QIZI 13.08.1985

 

ENDOKRİN CƏRRAHLIĞI ÜZRƏ ELMİ ŞÖ

1. Şöbə rəhbəri SAİDOVA FƏRİDƏ XEYRƏDDİN QIZI 23.09.1960
2. Baş elmi işçi ZAMANOV RAMİZ MƏHƏMMƏD OĞLU 28.11.1959
3. Aparıcı elmi işçi ŞAHSUVAROV ORUC MUSEYİB OĞLU 01.01.1939
4. Aparıcı elmi işçi AĞAYEVA AYTƏN RAUF QIZI 21.08.1971
5. Böyük elmi işçi HÜSEYNOV RASİM HACI OĞLU 03.09.1956
6. Böyük elmi işçi YUSİFOV SƏBUHİ YUSİF OĞLU 14.03.1980
7. Elmi işçi ƏLƏKBƏROVA ŞƏHLA İSMAYIL QIZI 14.10.1974
8. Elmi işçi SƏFƏROVA LALƏ ŞƏMŞAD QIZI 01.01.1985
9. Kiçik elmi içi ƏHMƏDOVA SEVİL NƏSİB QIZI 02.12.1958
10. Kiçik elmi içi MAYILOVA AYGÜN ƏLİNİYAZ QIZI 16.07.1984
11. Kiçik elmi içi AĞAYEVA NƏZRİN AĞABALA QIZI 21.09.1985
12. Kiçik elmi içi ASLANOVA JALƏ BABA QIZI 24.04.1980

 

EKSTRAKORPORAL DETOKSİKASİYA  VƏ HEMODİALİZ  ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri ƏHMƏDOV MƏZAHİR BİLAL OĞLU 05.10.1946
2. Böyük elmi işçi HÜSEYNOV XANBABA MEYXOS 13.01.1964
3. Elmi işçi BABAYEV NAMİQ İBRAHİM OĞLU 02.11.1959

 

TERAPEVTİK QASTROENTEROLOGİYA  ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri SƏLİMOV TAHİR HÜSEYNAĞA 04.08.1949
2. Baş elmi işçi SADIQOV BABƏK İSMAYIL OĞLU 08.01.1954
3. Böyük elmi işçi ŞAMXALOV ZÖHRAB MƏMMƏD OĞLU 26.07.1951
4. Elmi işçi HİDAYƏTOVA VALİDƏ ƏLİ QIZI 08.07.1945
5. Kiçik elmi içi MAHALOVA NATƏVAN SABİR QIZI 15.08.1970
6. Kiçik elmi içi SƏLİMOVA-KƏRİMOVA RƏHİLƏ TAHİR QIZI 08.08.1980
7. Kiçik elmi içi QASIMOVA İLAHƏ NAZİM QIZI 10.05.1978
8. Kiçik elmi içi HÜSEYNOVA XATİRƏ QAÇAY QIZI 04.09.1961

 

ANESTEZİOLOGİYA, REANİMATOLOGİYA VƏ İNTENSİV  TERAPİYA ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ 

1. Şöbə rəhbəri HƏSƏNOV FUAD CƏLİL OĞLU 08.08.1950
2. Aparıcı elmi işçi MURADOV NİZAMİ FƏRHAD OĞLU 24.01.1949
3. Böyük elmi işçi NAMAZOVA KƏMALƏ NOVRUZ QIZI 10.03.1977
4. Kiçik elmi işçi ABBASOVA MAHRUQ TELMAN 24.11.1977
5. Kiçik elmi işçi MUSAYEVA NƏRMİNƏ ZEYNALƏBDİN 07.08.1975
6. Kiçik elmi işçi ƏSGƏROVA GÜNEL ARZU 26.03.1985
7. Kiçik elmi işçi KƏRİMOV QEYS ƏMİR OĞLU 18.10.1967
8. Kiçik elmi işçi İSAYEVA  AYNUR NAZİM 04.12.1989

 

LABORATORİYA ÜZRƏ ELMİ ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri NƏCƏFOV NAMİQ ALIŞ 14.07.1973
2. Böyük elmi işçi RÜSTƏMOVA PAKİZƏ BƏYBALA QIZI 05.04.1953
3. Kiçik elmi içi MUSTAFAYEVA MEHRİBAN QASIM QIZI 31.08.1957
4. Kiçik elmi içi AĞAYEVA SEVDA AĞA QIZI 05.07.1961
5. Kiçik elmi içi ABASBƏYLİ GÜLŞƏN ABBAS QIZI 08.11.1963
6. Kiçik elmi içi ƏSƏDOVA NONA MƏMMƏDƏLİ QIZI 05.09.1955
7. Böyük laborant KAMRANZADƏ TİNATİN ÇİNGİZ QIZI 06.03.1982

 

ŞÜA-DİAQNOSTİKA ÜZRƏ ELMİ  ŞÖBƏ

1. Şöbə rəhbəri MUSTAFAYEV ASİF NAMİZƏD OĞLU 14.01.1985
2. Böyük elmi işçi XASAYEVA NƏRMİN RUSLAN QIZI 15.06.1979
3. Kiçik elmi içi XƏLƏFOVA AYTƏN ZÖHRAB QIZI 19.07.1979
4. Kiçik elmi içi ƏLİYEVA NATƏVAN ZƏFƏR 31.12.1978