Elmi şura

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ

Elmi Şura üzvlərinin siyahısı

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi və vəzifəsi

 

Gündəlik alması

İmza

İclasda iştirakı İmza
1. Ağayev R.M. Professor —  Mərkəzin baş direktoru, Elmi Şuranın sədri    
2. Hüseynov X.M. T.e.d. – Elmi işlər üzrə direktor müavini    
3. Kazımov İ.L.

 

T.е.d. – Elmi katib

 

   
4. Əliyev Y.Q.

 

T.e.d., dos. – Baş həkim    
5. Mirzəliyev İ.Ə. T.ü.f.d., direktor müavini    
6. Abbasov F.E.

 

Professor – Elmi kardiocərrahiyyə  şöbəsinin müdiri    
7. Abdullayev F.Z.

 

Professor – Elmi kardiocərrahiyyə

şöbəsinin baş elmi işçisi

   
8. Abışov N.S.

 

Professor – Elmi damar cərrahlığı

şöbəsinin müdiri

   
9. Əhmədov M.B.

 

T.ü.f.d., dos.  Elmi ekstrakorporal detoksikasiya və hemodializ şöbəsinin müdiri    
10. Əliyeva E.A. T.е.d. – Elmi qaraciyər, öd  kisəsi,

mədəaltı vəzinin cərrahlığı

şöbəsinin baş e.i.

   
11. Əliyev F.X.

 

T.ü.f.d., dos. – Elmi patoloji

anatomiya laboratoriyası şöbəsinin

müdiri

   
12. Həsənov F.C.

 

Professor  – Elmi anesteziologiya,

reanimasiya və intensiv terapiya

şöbəsinin müdiri

   
13. Həsənov E.N. T.e.d. – Elmi uşaq kardiocərrahiyyəsi

şöbəsinin müdiri

   
14. İsayev H.B.

 

Professor  — Elmi qida borusu, mədə və 12 b.b. cərrahlığı şöbəsinin baş elmi işçisi    
15. Kosayev C.V.

 

T.ü.f.d. — Həmkarlar Təşkilatının sədri    
16. Manafov S.S.

 

Professor – Elmi radiologiya şöbəsinin müdiri    
17. Məmmədov  Ə.Ə. Professor – Elmi qaraciyər, öd  kisəsi,

mədəaltı vəzinin cərrahlığı

şöbəsinin müdiri

   
18. Müslümov Q.F.

 

Professor – Elmi yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin müdiri    
19. Məmmədov N.İ. T.e.d. – Elmi yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin baş elmi işçisi    
20. Nəcəfov N.A. T.ü.f.d. – Elmi laboratoriya şöbəsinin müdiri    
21. Rüstəmov E.A.

 

T.e.d. – Elmi qida borusu, mədə və 12 b.b. cərrahlığı şöbəsinin müdiri    
22. Saidova F.X. Professor – Elmi endokrin cərrahlığı şöbəsinin müdiri    
23. Səlimov T.H.

 

T.ü.f.d. – Elmi terapevtik qastroenterologiya şöbəsinin müdiri    
24. Şirinov Z.T.

 

Professor – Elmi qaraciyər, öd  kisəsi,

mədəaltı vəzinin cərrahlığı

şöbəsinin baş e. i.