Elmi seminar

 

AKADEMİK M.A.TOPÇUBAŞOV ADINA

ELMİ CƏRRAHİYYƏ MƏRKƏZİ (ECM) PHŞ-nin NƏZDİNDƏ

FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN

 3213.01 – “CƏRRAHLIQ” İXTİSASI ÜZRƏ ELMİ SEMİNARIN ÜZVLƏRİ

 

Soyadı, adı,ata adı,

Şurada tutduğu vəzifə

Elmi dərəcəsi

və adı

Şurada İxtisasının şifri

Fəaliyyət göstərdiyi

təşkilat

1.  

Abuşov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu

(sədr)

 

Tibb elmləri doktoru,

 professor

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Damar cərrahiyyəsi üzrə elmi şöbənin rəhbəri

 

2.  

Məmmədova Nərgiz Adil qızı

(katib)

 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru.

 

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin müdiri

 

3. Aslanov Həzi Mirəziz oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru.

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Qida borusu, 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri  cərrahlığı  üzrə elmi şöbənin  aparıcı elmi işçisi

 

 

4. Cəfərli Rasim Elxan oğlu  

Tibb elmləri doktoru,

dosent

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

Azərbaycan Tibb Universiteti,

II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti

 

5. Əliyeva Elmira Ağaəli qızı

Tibb elmləri doktoru.

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Qaraciyər , öd kisəsi, mədəaltı vəzinin cərrahlığı  üzrə elmi şöbənin baş elmi işçisi

6. İbrahimli Şakir Fərhad oğlu  

Tibb elmləri doktoru,

professor

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

Azərbaycan Tibb Universiteti,

III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru

 

7. İmanova Nərgiz Cahangir qızı

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Yoğun və düz bağırsaq cərrahiyyəsi  üzrə elmi şöbənin elmi işçisi

 

8. Kosayev Cəmaləddin Vahid oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Damar cərrahiyyəsi üzrə elmi şöbənin baş elmi işçisi

 

9. Sadıxov Fətta Qafar oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

ECM,

Endokrin cərrahlığı şöbəsinin həkimi

 

10. Qasımov Rauf Şəfəq oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti,

II Cərrahi xəstəliklər

 Kafedrasının assistenti

 

11. Musayev Bəhruz Vilayət oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

 

ECM,

Yoğun və düz bağırsaq cərrahiyyəsi  üzrə elmi şöbənin aparıcı elmi işçisi

12. Məmmədov Nazim İlyas oğlu

Tibb elmləri doktoru

 

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

 

ECM,

Yoğun və düz bağırsaq cərrahiyyəsi  üzrə elmi şöbənin baş elmi işçisi

13. Şirinov Zərraf Təhməz oğlu

Tibb elmləri doktoru,

professor

Tibb 3213.01 “Cərrahlıq”

 

ECM

Qaraciyər , öd kisəsi, mədəaltı vəzinin cərrahlığı  üzrə elmi şöbənin baş elmi işçisi

 

 

 

AKADEMİK M.A.TOPÇUBAŞOV ADINA

ELMİ CƏRRAHİYYƏ MƏRKƏZİ (ECM) PHŞ-nin NƏZDİNDƏ

FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN

3231.01 – “ANESTEZİOLOGİYA və REANİMATOLOGİYA

İXTİSASI ÜZRƏ ELMİ SEMİNARIN ÜZVLƏRİ

 

Soyadı, adı,ata adı,

Şurada tutduğu vəzifə

Elmi dərəcəsi və adı Şurada İxtisasının şifri

Fəaliyyət göstərdiyi

təşkilat

 

 

Hsənov Fuad Cəlil oğlu

(sədr)

Tibb  elmləri doktoru,

professor

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

ECM, Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiya üzrə elmi şöbənin rəhbəri

 

Namazova Kəmalə Novruz qızı

(katib)

 

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

ECM, Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiya üzrə elmi şöbəsinin böyük elmi işçisi

 

Aslanov Azər Aslan  oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

 

ECM,

1-ci Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiya şöbəsinin müdiri

Alıyev Fazil İkram oğlu

Tibb  elmləri doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

 

“New Med”klinikası,

Elmi məsləhətçi

Muradov Nizami Fərhad oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

 

ECM, Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiya üzrə elmi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

 

Əsgərov  Nizami Mustafa oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

 

Funda klinikası, Anesteziologiya şöbəsinin anestezioloq-reanimatoloqu

 

Quliyev İsrafil Qara oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

 

Akademik M.Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji xəstəxana,

anestezioloq-reanimatoloq

 

İbrahimov Namaz Yusif oğlu

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Anesteziologiya-reanimatologiya kafedrasının asistenti

Abbasova Yeganə Aydın qızı

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 

Tibb 3231.01

Anesteziologiya və reanimatologiya

Azərbaycan Dövlət Həkimlərinin Təkmilləşdirmə İnstitutu, Anesteziologiya-reanimatologiya kafedrasının asistenti