Elmi seminar

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən 3213.01 “Cərrahlıq” ixtisası üzrə Elmi Seminarın üzvlərinin siyahısı:

SOYADI, ADI, ATASININ ADIELMİ DƏRƏCƏSİŞURADA İXTİSASININ ŞİFRİ
Abışov N.S. (sədr)t.e.d., prof., 3213.01Damar cərrahlığı şöbəsinin rəhbəri
Məmmədova (katib)t.ü.f.d., 3213.01Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin müdiri
Ağayeva A.R.t.e.d., RF, 3213.01Endokrin cərrahlığı elmi işçisi
Aslanov H.M. t.ü.f.d., 3213.01Qida borusu, mədə və 12 b.bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i
Cəfərli R.E.t.e.d., dos. 3213.01ATU, II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının dosenti
Əliyeva E.A.t.e.d., 3213.01Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
İbrahimli Ş.F.t.e.d., 3213.01 ATU, III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının professoru
İskəndərov E.A.t.e.d., 3213.01ECM PHŞ, Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i
Kosayev C.V.t.ü.f.d., 3213.01 Damar cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
Qasımov E.M.t.ü.f.d., 3213.01 ATU, Ümumi Cərrahlıq kafedrasının assistenti
Qasımov R.Ş. t.ü.f.d., 3213.01 ATU, II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti
Musayev B.V. t.ü.f.d., 3213.01 Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i.
Məmmədov N.İ. t.e.d., 3213.01 Yoğun və düz bağırsaq cərrahlığı şöbəsinin elmi işçisi
Şirinov Z.T.t.e.d., 3213.01Qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəzi cərrahlığı şöbəsinin baş e.i
Zakircayev E.C.t.ü.f.d., 3213.01 Damar cərrahlığı şöbəsinin aparıcı e.i

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən 3231.01 “Anesteziologiya və reanimatologiya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın üzvlərinin siyahısı:

SOYADI, ADI, ATASININ ADIELMİ DƏRƏCƏSİŞURADA İXTİSASININ ŞİFRİFƏALİYYƏT GÖSTƏRDİYİ TƏŞKİLAT
Həsənov F.C. (sədr)t.e.d.3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin rəhbəri
Namazova K.N. (katib)t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin böyük elmi işçisi
Aslanov A.A. t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Əməliyyat blokunun müdiri
Alıyev F.İ. t.e.d 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxananın Aneseziologiya və reanimasiya şöbəsinin baş ordinatoru
Muradov N.F. t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”ECM, Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Əsgərov N.M. t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”Funda Klinikasının Anesteziologiya şöbəsinin anestezioloq-reanimatoloqu
Quliyev İ.Q. t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”Ə.Əliyev adına AzDHTİ, Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrasının assistenti
Məmmədov P.M. t.ü.f.d. 3231.01-Anesteziologiya və reanimatologiya”M.Cavadzadə adına Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxana, cərrahiyyə blokunun müdiri
Nəsibova E.M. t.ü.f.d. dos. 3231.01 Uşaq cərrahlığı kafedrasının dosenti