Kliniki şöbələr

KARDİOCƏRRAHİYYƏ ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri HƏSƏNOV ANAR FİZULİ 10.07.1979
2. Həkim-ürək-damar cərrahı MAHMUDOV İQOR SULTANOVİÇ 16.08.1953
3. Həkim-ürək-damar cərrahı HEYBƏTOV İLQAR CAVANŞİR OĞLU 20.12.1966
4. Həkim-ürək-damar cərrahı ALMAZOV FƏDAİ RÜSTƏM 18.10.1993
5. Həkim-kardioloq ƏSGƏRZADƏ MƏLAHƏT MƏMMƏD EMİN QIZI 30.01.1951
6. Həkim-kardioloq AŞUROVA ƏZİZƏ NİYAZİ QIZI 11.06.1947

 

KARDİO REANİMASİYA , İNTENSİV  TERAPİYA VƏ ANESTEZİOLOGİYA ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri HÜŞƏNOV ŞAHİN ABDULLƏTİF OĞLU 23.06.1969
2. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq RÜSTƏMOV VAQİF NADİR OĞLU 13.06.1956
3. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq İDRİSOVA NAİRƏ MUXTAR QIZI 03.04.1981
4. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq KƏRİMOVA XUMAR RÖVŞƏN QIZI (dekret) 04.08.1985
5. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq HƏSƏNOVA LALƏ VAQİF QIZI 06.04.1971
6. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MƏMMƏDLİ ETİBAR CAVANŞIR 09.08.1993
7. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MİRZƏYEVA ELLADA QENNADİYEVNA 18.11.1968
8. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MƏMMƏDOVA LEYLA YUSİF QIZI 09.04.1979
9. Həkim-hematoloq QURBANOVA  NƏRGİZ  QURBAN QIZI 13.09.1985

 

UŞAQ KARDİOCƏRRAHİYYƏ ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri TƏRLANOVA SEVİL XASAY QIZI 18.01.1968
2. Həkim-ürək-damar cərrahı NURİYEV RƏŞAD CAMAL 25.08.1992
3. Həkim-kardioloq KAZIMOVA VÜSALƏ ASİF QIZI 21.03.1981
4. Həkim-kardioloq KƏRİMOVA SAMİRƏ VAQİF QIZI 13.02.1981

 

UŞAQ KARDİO REANİMASİYA , İNTENSİV TERAPİYA  VƏ ANESTEZİOLOGİYA BÖLMƏSİ

1. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq DANYALOV ŞAHMƏRDAN ELSALDAR OĞLU 26.07.1987
2. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq QASIMİ GÜLNAR NEMƏT 24.06.1994
3. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MƏMMƏDOVA NİGAR İLHAM 02.03.1988
4. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq NİFTƏLİYEVA NƏCİBƏ ŞİRVAN QIZI 20.10.1987

 

DAMAR  CƏRRAHİYYƏ  ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri QULİYEV RASİM ARİF OĞLU 30.01.1980
2. Həkim-ürək-damar cərrahı MAHMUDOV ZÖHRAB ƏLÖVSƏT OĞLU 01.11.1949
3. Həkim-ürək-damar cərrahı BUDAQOV İLHAM KƏRƏMXAN OĞLU 08.09.1976
4. Həkim-ürək-damar cərrahı HƏBİB-ZADƏ ABDULLA MURAD OĞLU 09.02.1946
5. Həkim-ürək-damar cərrahı MÜRVƏLƏDOVA NƏRMİN FƏRZULLA 01.01.1991
6. Həkim-ürək-damar cərrahı ƏHMƏDOV SADİQ RƏCƏB 29.08.1988
7. Həkim-plastik cərrah RZAYEV CƏLİL OQTAY OĞLU 31.01.1959

 

QARACİYƏR, ÖD KİSƏSİ, MƏDƏALTI  VƏZİNİN CƏRRAHLIĞI ŞÖBƏSİ

1. Elmi işçi İBRAHİMOV TOĞRUL RAFİQ OĞLU 22.03.1981
2. Həkim-ümumi cərrah HÜSEYNOVA NİGAR İLHAM QIZI 10.07.1975
3. Həkim-ümumi cərrah EMİNOV RAFAİL ZİYAD OĞLU 10.06.1957
4. Həkim-ümumi cərrah BAYRAMOVA YEGANƏ ARİF QIZI 13.02.1981

 

QİDA  BORUSU, 12 BARMAQ BAĞIRSAQ  XƏSTƏLİKLƏRİ CƏRRAHLIĞI ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri MƏMMƏDOV ƏSƏD SƏDRƏDDİN OĞLU 15.09.1957
2. Həkim-ümumi cərrah TƏHMƏZOVA ÇƏMƏN TELMAN QIZI 05.02.1984
3. Həkim-ümumi cərrah ABDULLAZADƏ ZÖHRƏ QALİB 18.06.1993
4. Həkim-ümumi cərrah MİRZƏLİYEV İSMAYIL ƏHMƏD 24.05.1963

 

YOĞUN VƏ DÜZ BAĞIRSAQ CƏRRAHİYYƏ ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri MƏMMƏDOVA NƏRGİZ ADİL QIZI 13.11.1969
2. Həkim-ümumi cərrah CƏBİYEV ELESTUN MUXTAR OĞLU 25.09.1961
3. Həkim-ümumi cərrah XƏLİLOVA MƏSUMƏ PƏNAH QIZI 20.12.1942
4. Həkim-ümumi cərrah HÜSEYNOV İLQAR XƏLİL OĞLU 30.06.1965

 

ENDOKRİN CƏRRAHLIĞI ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri BƏBİROV SADİQ SAHİB OĞLU 06.09.1974
2. Həkim-ümumi cərrah MAHMUDOV RÜSTƏM ZÖHRAB OĞLU 30.01.1981
3. Həkim-ümumi cərrah SADIXOV FƏTTA QAFAR OĞLU 08.06.1969
4. Həkim-ümumi cərrah İSMAYILOVA AYSEL VİDADİ QIZI 26.11.1983
5. Həkim-ümumi cərrah BAĞIROVA ŞÖVQİYYƏ NOFƏL QIZI 13.05.1976
6. Həkim-ümumi cərrah ŞAHSUVAROVA NİGAR ORUC QIZI 29.06.1987
7. Həkim-ümumi cərrah AĞAYEVA AYGÜN FİKRƏT QIZI 10.07.1984
8. Həkim-ümumi cərrah ABUŞOVA GÜLNUR NƏSRƏDDİN 23.12.1987

 

EKSTRAKORPORAL DETOKSİKASİYA  VƏ HEMODİALİZ ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri KƏRİMOVA KƏMALƏ AKİF QIZI 12.11.1980
2. Həkim-nefroloq MUHAMMƏDLİ NİGAR RÖVŞƏN 24.12.1987
3. Həkim-nefroloq BAĞIROVA AİDA RƏŞİD QIZI 24.06.1977
4. Həkim-nefroloq VALEHOV MÜŞFİQ AĞANƏZƏR OĞLU 10.08.1968
5. Həkim-nefroloq CAVADOVA GÜNAY KAMİL QIZI 03.08.1980
6. Həkim-nefroloq NƏSİBOVA CƏMİLƏ XANLAR 11.10.1980

 

1-Cİ  ƏMƏLİYYAT BLOKU

1. Şöbə müdiri QULİYEV YUSİF HÜSEYN 07.02.1961

 

PATOMORFOLOGİYA ŞÖBƏSİ

1. Şöbə rəhbəri ƏLİYEV FİKRƏT XANHÜSEYN OĞLU 06.06.1967
2. Böyük elmi işçi MƏMMƏDBƏYOVA QƏMƏR CƏFƏR QIZI 17.11.1956
3. Elmi işçi MÜZƏFFƏRZADƏ ABUYETƏR ƏRƏSTUN QIZI 06.10.1984

 

TERAPEVTİK QASTROENTEROLOGİYA  ŞÖBƏ

1. Şöbə müdiri ASLANOVA LEYLA SALVAR QIZI 08.11.1966
2. Həkim-qastroentroloq XƏLİLOV VAQİF MUSTAFA OĞLU 08.11.1949
3. Həkim-qastroentroloq İBRAHİMOV MURAD RƏHİM OĞLU 04.08.1984

 

1-Cİ ANESTEZİOLOGİYA ,REANİMASİYA  VƏ İNTENSİV  TERAPİYA  ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri ASLANOV AZƏR ASLAN OĞLU 12.08.1968
2. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq KƏRİMOVA KÖNÜL SƏTTAR QIZI 12.07.1975
3. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq QULİYEV RƏŞAD İSRAİL OĞLU 01.10.1973
4. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq CƏNİYEV FAZİL SƏFƏR OĞLU 18.06.1973
5. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MUSAYEVA RUHIYYƏ MƏHƏMMƏD 25.07.1988
6. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq TAHİROVA TAMARA BAXŞEYİŞ 03.09.1990
7. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MƏHƏRRƏMLİ SAHİLƏ  KƏRƏM 27.05.1976
8. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq MƏHƏRRƏMOVA LEYLA ƏNVƏR 26.08.1990

 

DİABETİK PƏNCƏ CƏRRAHİYYƏ  ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri BABAYEV CEYHUN ALİM OĞLU 14.01.1983
2. Həkim-ümumi cərrah EYUBOV YUNIS ŞAIQ OĞLU 26.08.1969
3. Həkim-ümumi cərrah BÜNYADOVA SEVİNC MIRZƏQULU QIZI 30.07.1973
4. Həkim-ümumi cərrah SEYİD-ƏLİYEV EMİN ƏNVƏR OĞLU 31.12.1949
5. Həkim-ümumi cərrah NƏSİBOV VƏLİ YADİGAR 17.02.1959
6. Həkim-Ümumi Cərrah CƏFƏRLİ RASİM ELXAN
7. Həkim-Ümumi Cərrah ƏHMƏDOVA ÜLVİYYƏ
8. Həkim-Ümumi Cərrah BƏDƏLOV CEYHUN ƏMİRXAN

 

2-Cİ ANESTEZİOLOGİYA ,REANİMASİYA  VƏ İNTENSİV TERAPİYA  ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri HÜMMƏTOVA AYNUR RƏFAIL QIZI 14.08.1982
2. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq ALIYEVA ŞƏHLA BƏHRAM 13.11.1983
3. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq İSMAYILOVA LAMİYƏ QOŞQAR QIZI 06.09.1988
4. Həkim-anestezioloq-reanimatoloq QURBANLI GÜNEY TACİR 25.11.1990

 

POLİKLİNİKA ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri XAKİYEVA MƏTANƏT HAQVERDİ QIZI 28.03.1961
2. Həkim-kardioloq ŞÜKUROVA LƏTAFƏT MƏMMƏD QIZI 30.08.1950
3. Həkim-kardioloq ƏLİYEV AMİL ŞİRBALA 08.05.1985
4. Həkim-onkoloq ƏSGƏROVA SƏBİNƏ ETİBAR 31.08.1993
5. Həkim-endokrinoloq KAZIMOVA AYTƏKİN FƏRHAD QIZI 22.11.1981
6. Həkim-endokrinoloq NƏSİBOVA RƏXŞANƏ MİKAYIL 12.11.1980
7. Həkim-endokrinoloq MAHMUDOVA GÜNEL NURƏLİ 15.04.1990
8. Həkim-nevropotoloq MUSTAFAYEVA SARA QASIM QIZI 06.05.1966

 

1-Cİ QƏBUL   ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri HAXVERDİYEVA LƏTAFƏT BAHADIR QIZI 26.10.1970
2. Həkim anestezioloq -reanimatoloq CƏFƏROVA ELMİRA DURSUN QIZI 16.11.1948

 

LABORATORİYA ŞÖBƏSİ

1. Şöbə müdiri MƏHƏMMƏDOVA RUHİYYƏ MAHYƏDDİN 20.09.1978
2. Həkim-laborant MƏMMƏDOVA LEYLA CABİR      (XAM) 29.08.1968
3. Həkim-laborant BABAŞOVA NASTANDARICAN MƏHƏRRƏM QIZI 29.05.1958
4. Həkim-laborant NURİYEVA DİLİŞKAR İSRAFİL QIZI 12.06.1966
5. Həkim-laborant SALAYEVA ARZU ELŞAD QIZI 13.05.1966
6. Həkim-laborant SALAYEVA FƏRİDƏ YAHYA QIZI 28.08.1950
7. Həkim-laborant MƏMMƏDOVA FATMA ƏLİ QIZI 03.11.1975
8. Həkim-laborant ZUYEVA SVETLANA TİMOFEYEVNA 20.04.1957
9. Həkim-laborant CƏFƏROVA GÜLARƏ LAZIM QIZI 23.07.1974
10. Həkim-laborant MƏMMƏDOVA VƏFA MÜSEYİB 30.03.1965
11. Həkim-laborant HƏSƏNOVA OFELYA ASLAN 10.09.1981
12. Həkim-laborant QARAYEVA SÜSƏN İMRAN QIZI 11.12.1960
13. Həkim-laborant ƏHMƏDOVA ARZU  FƏXRƏDDİN 30.11.1986

 

ŞÜA -DİAQNOSTİKA ŞÖBƏSİ

1. Şüa diaqnostikası üzrə həkim SƏFƏROVA FİDAN FƏXRƏDDİN 20.06.1989
2. Şüa diaqnostikası üzrə həkim CƏFƏROVA NAİLƏ ANAR QIZI 03.06.1971
3. Şüa diaqnostikası üzrə həkim ƏLİYEV ƏLƏSGƏR ƏLİ OĞLU 21.07.1955
4. Şüa diaqnostikası üzrə həkim HÜSEYNOVA ŞƏHLA MƏMMƏD QIZI 12.06.1962
5. Şüa diaqnostikası üzrə həkim NƏSRULLAYEVA RƏHİMƏXANIM NADİR QIZI 06.07.1965
6. Şüa diaqnostikası üzrə həkim SƏFƏRƏLİYEVA RƏNA XALİD 09.02.1973
7. Şüa diaqnostikası üzrə həkim BAĞIROVA NƏRGİZ FAZİL 20.02.1975
8. Şüa diaqnostikası üzrə həkim XANKİŞİYEVA  NURANƏ SƏXAVƏT 18.05.1989
9. Şüa diaqnostikası üzrə həkim HACIYEVA ELNARƏ TƏRƏNNÜM 20.09.1994
10. Şüa diaqnostikası üzrə həkim RƏHİMOVA SEVDA MİRZƏMMƏD 10.12.1977
11. Şüa diaqnostikası üzrə həkim ƏLİYEV RUSLAN ZİYƏDDİN 25.08.1982