M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-nin Elmi Şurasının növbəti iclası keçiriləcək

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-nin Elmi Şurasının “23” sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 1300-da növbəti iclası keçiriləcək.

GÜNDƏLİKDƏ OLAN MƏSƏLƏLƏR:

  1. Xüsusiləşdirilmiş Angioloji Mərkəzin ECM PHŞ-nin tərkibinə birləşməsi barədə. Məruzəçi – t.e.d., dos. Əliyev Y.Q.
  2. İnfeksiyaya Nəzarət Komissiyasının hesabatı — Komissiyanın sədri.
  3. Müxtəlif məsələlər.