Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konqres keçirələcək

2021-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin görkəmli elm xadimi, professor Tamerlan Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri-2021” adlı elmi-praktik konqres keçirələcək. Təqdim olunacaq işlər konqres materiallarında çap ediləcək.

Tezislər aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:

  • Tezislər azərbaycan, rus və yaxud ingilis dillərində yazılmalıdır.
  • Tezislər 1 səhifədən çox olmamaq şərtilə (format A4), “Times New Roman” şrifti ilə kompyuterdə yığılmalı, şriftin ölçüsü 12, sətirlər arasında interval 1,5 olmalıdır.
  • Tezis ardıcıl olaraq giriş, tədqiqatın məqsədi, material və metodlar, nəticələr və yekun hissələrdən ibarət olmalıdır.
  • Əvvəlcə baş hərflərlə tezisin adı verilir. Sonrakı sətirdə (1 interval aşağı) müəlliflərin soyadı və adı, çalışdığı kafedranın adı qeyd edilir.
  • Hər bir tezisdə müəlliflərin sayı 4-dən çox və bir müəlif 2-dən çox tezis müəllifi olmamalıdır.

Tezislərin çap və elektron variantları (CD disk mütləqdir!) 30 iyun 2021-ci ilə qədər Universitetin Elmi hissəsinə birbaşa təqdim edilməlidir (çap olunmuş variant kafedra müdirinin təsdiqi ilə).

Konqres haqqında daha ətraflı məlumatı elmi hissədən əldə edə bilərsiniz.

Tel.: +99412 597 45 11
E-mail: elmihisseedu.az@gamil.com

Elmi hissə