Dissertasiya işi

Akad. M.A.Topçubaşov adına ECM PHŞ-nin dissertantı, Milli Onkologiya  Mərkəzinin həkim-cərrahı Xəlilova Leyla Fərhad qızının 3213.01-“Cərrahlıq” ixtisası ilə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Сравнительная оценка хирургических методов лечения анального пролапса” mövzusunda dissertasiya işinin rəsmi müdafiəsi 15 aprel 2022-ci-ci il tarixdə saat 14-00-da FD 1.12 Dissertasiya Şurasının iclasında olacaqdır.
Join Zoom Meeting: