Damar cərrahiyyəsi üzrə elmi şöbə

1995-ci ildən şöbəyə tibb elmləri doktoru, professor Nəsrəddin Sədrəddin oğlu Abışov  rəhbərlik edir.

2010-cu ildə Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq N.S.Abışovun tərəfindən «in situ» autovenoz şuntlama cərrahi əməliyyat icra edilmişdir və həmin metodu klinik praktikaya uğurla tətbiq edilmişdir. Bu cərrahiyyə metodu periferik arterial xəstəliklər və kritik işemiya olan xəstələrdə, böyük dərialtı venanın distal seqmentinin nazik diametri olan hallarda, infrainqvinal arterial seqmentində autovenoz şuntlamaya imkan verir. Təklif olunmuş cərrahiyyə metodu çoxmətrəbəli və uzun məsafəli arterial okklüziyalar zamanı tətbiq edilə bilər, ənənəvi şuntlama metodlarla müqaisədə bu əməliyyat daha atravmatik və qeyri invaziv xarakter daşıyır.

2009-ci ildə Azərbaycan Respulikasında ilk dəfə olaraq N.S.Abışovun tərəfindən «foam form» üsulu ilə skleroterapiya metodu klinik praktikaya uğurla tətbiq edilmişdir. 2013-cü ildən venaların varikoz xəstəliyinin müaicəsində endovenoz radiofredans termal ablasiya üsulu ilə uğurla və geniş tətbiq edilir.  Tətbiq edilmiş metodu aşağı ətrafların xronik venoz xəstəliyi ilə olan xəstələrdə kompleks cərrahi müalicəsinin nəticələrini yaxşılışdırır, reabilitasiya dövrü qısaldır, daha yaxşı estetik effekt verir. «İnvizi-Grip» tətbiqi ilə invaginasion, daha az invaziv miniflebektomiya, səthi tromboflebitlə ağırlaşmış varikoz zamanı safeno-femoral və safeno-popliteal qavşaqdan trombektoiya tətbiq edilmişdir.

Şöbə rəhbəri t.e.d., prof.  N.S. Abışov  2016-cı ilin oktyabr ayında Lion (Fransa) keçirilən Beynəlxalq Angiologiya İttifaqının 27 Avropa Konqresində,2017 ilin may ayında Graz (Avstriya) keçirilən Avropa Damar Tibb İttifaqının 3-cü konqresində, iyun ayında Porto (Portugal) keçirilən Avropa Venoz Forumun 18-ci konqresində, noyabr ayında Anaheim (California, USA) Amerika Ürək Assosiasiyanın toplantısında, 2018-ci  ilin 28-30 iyun ayında Afina (Yunanıstan) keçirilən Avropa Venoz Forum XIX konqresində 18-22 oktyabr ayında Beijing (China) keçirilən Beynəlxalq Angiologiya Cəmiyyətinin XXVIII  Dünya konqresində iştirak etmişdir:  müxtəlif mövzularda məruzələr təqdim etmişdir.

Abuşov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 1950
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix)-ATU, 1973
 • İxtisas: Damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb elmler doktoru. professor
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 300
 • İş fəaliyyəti: 1973-74: İnternatura –Milli Onkologiya Mərkəzi
 • 1974-1976: Sabirabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
 • 1976-1980: Kürdəmir Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
 • 1980-1986: akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Urək cərrahlığı şöbəsi
 • 1986: indiyə kimi Damar cərrahlığı şöbəsi
 • E-mail: abushov1950@mail.ru

 Kosayev Cəmaləddin Vahid oğlu

Vəzifə: baş elmi işçi

 • Təvəllüdü: 26.11.1957
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU, 1981
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: t.ü.f.d., dosent
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 180 elmi məqalə və tezis
 • İş fəaliyyəti: 1981-1983 ATU-nun I hospital cərrahiyyə kafedrasının baş laborantı,
 • 1984-1986 – ATU—nun I ümumi cərrahiyyə kafedrasının aspirantı
  1987-ci ildə hazırkı dövrə qədər ECM-nin damar cərrahiyyəsi şöbəsinin elmi işçisi
 • E-mail: jvkosayev@mail.ru

Tağızadə Gularə Tağı qızı

 • Vəzifə: baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 8.08.1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU, 1972
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: t.ü.f.d., dosent
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 200 elmi məqalə, 1 monoqrafiya
  İş fəaliyyəti: 46 il

Məhərrəmov Dilqəm Mikayıl oğlu

 • Vəzifə: baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 04.1978
 • 1996- 2002. ATU Fakultə-Müalicə işi.
 • 08.2002-07.07.2003 Həkim- cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti
 • 12.2004-27.12.2007 M.A Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə mərkəzi Aspirantura (Cərrahiyyə)
 • Moskva Dövlət tibb elmlər mərkəzi “Plastik cərrahiyyə” ixtisas artırma
 • 01.2008-2017 M.A Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə (ECM) vəzifə-kiçik elmi işçi: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • 07.2017-11.07.2018 M.A Topçubaşov ECM böyük elmi işci vəzifəsi
 • 07.2018-2023 M.A Topçubaşov ECM qiyabi doktorantura,müştərək Qazağıstan Alma-Ata şəhəri N.A Sızqanov adına milli elmi cərrahiyə mərkəzi Plastik Reconstruktiv Microcərrahiyyə şöbəsi ( təhsil və doktorluq dissertasiyası planı üzrə)
 • Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə dərnəyi üzvü
 • Azərbaycan Estetik Təbabət Assosiyasoyasın üzvü
 • Azərbaycan Ağız və Üz-çənə Cərrahları Cəmiyyətinin üzvü (AzOMFS)
 • Sertifikasiya ”Plastik cərrahiyyə”
 • Baku Medikal Plaza Medi Lux Plastik Rekonstruktiv və Estetik cərrah hal hazırda
 • 2019 İspaniya “Body contoring “ fellowship
 • 2022 italiya “ Face lifting” fellowship
 • 02.2024-ildən ECM-də baş elmi işçi

Haqverdiyeva Tahirə Həbib qızı.

 • Vəzifə: böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1972
 • İxtisas: Radioloq(doppleroqrafiya)
 • Elmi dərəcəsi və adı: RF tibb elmler doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 120
  İş fəaliyyəti: 1972-indiyə kimi ECM

Zeynalova Qəmər Məmmədəli qızı.

 • Vəzifə: böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1973
 • İxtisas: kardioloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 100
 • İş fəaliyyəti: 1973-74-internatura.Qədirli adına Hövzə xəstəxanası1974-indiyə kimi ECM
 • E-mail: gamar1949@yandex.com

 Cəfərov Zöhrab Məmmədsadiq oğlu

 • Vəzifə: böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1941
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1964
 • İxtisas: Damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 70
 • İş fəaliyyəti: 1964-67-Gədəbəy İvanonka kənd xəstəxanasında baş həkim
  1967-69-Gədəbəy MRX ümumi cərrah
  1969-indiyə kimi ECM

Əliyev Elçin Naxçıvan oğlu

 • Vəzifə: elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1963
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1989
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 130
 • İş fəaliyyəti: 1989-90-internatura-Klinik Tibbi Mərkəz
  1990-91-Cəbrayıl MRX
  1991-94-Klinik Tibbi Mərkəz
  1994-indiyə kimi ECM
 • E-mail: elcin10463@gmail.com

Namazov İlqar Lətif oğlu

Vəzifə: kiçik elmi işçi

 • Təvəllüdü: 1973
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1996
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 10
 • İş fəaliyyəti: 1996-99-İnternatura və ordinatura-ECM
  1999-indiyə kimi ECM

Abdullayeva Gülnarə Qağakişi qızı.

 • Vəzifəsi: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1968
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU,1994
 • İxtisas: kardioloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 25
 • İş fəaliyyəti: 1993-94—internatura,RKX
  1994-97-Yasamal Səhiyyə Şöbəsi
  1997-98-BDU tələbə poliklinikası
  1998-indiyə kimi ECM

İbrahimova Gülnar Ramiz qızı

 • Vəzifəsi: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1989.