Elmi kliniki diaqnostika laboratoriyası

Kliniki-diaqnostika laboratoriyasının fəaliyyəti institutun başqa şöbələri ilə birgə 1962-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. 1970-ci ildən laboratoriyanın əsas elmi fəaliyyət istiqaməti damarların obliterasiyaedici xəstəlikləri zamanı metabolik dəyişiklikləri və patoloji proseslərin qiymətləndirilməsi olmuşdur. Hazırda labarotoriyada Mərkəzin profilinə uyğun bütün müasir laboratoriya metodları uğurla tətbiq edilməkdədir.  Laboratoriyaya t.ü.f.d. Namiq Alış oğlu  Nəcəfov rəhbərlik edir.

Nəcəfov Namiq Alış oğlu

 • Şöbə: Kliniki Diaqnostik Laboratoriya
 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Doğum tarixi: 1973
 • Bitirdiyi universitet: N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti 1977
 • Ixtisas: Laboratoriya işi
 • Elmi dərəcə: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmiməqalə,tezisvə monoqrafiya sayı: 15
 • İş fəaliyyəti: 1998-2008 “Şəfa MDM” dəlaboratoriyamüdiri2008- 2010  “Synlab” da Laboratoriy amüdiri 2010-2018 ECM-də Laboratoriya rəhbəri
 • E-mail: n_namiq@rambler.ru

Abasbəyli Gülşən Abbas qızı

 • Şöbə: Kliniki Diaqnostik Laboratoriya
 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Doğum tarixi: 1961
 • Bitirdiyi universitet: Bakı Dövlət Universiteti 1986
 • İxtisas: Laboratoriya işi
 • Elmi məqalə, tezisvə monoqrafiya sayı: 14
 • İş fəaliyyəti: 1987-2018 ECM

Cəfərova Gülarə Lazım qızı

 • Şöbə: Kliniki Diaqnostik Laboratoriya
 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Doğum tarixi: 1976
 • Bitirdiyi universitet: Bakı Dövlət Universiteti 1994
 • İxtisas: Laboratoriya işi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 5
 • İş fəaliyyəti: 1987-2018 ECM

Əsədova Nona Məmmədəli qızı

 • Şöbə: Kliniki Diaqnostik Laboratoriya
 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Doğum tarixi: 1955
 • Bitirdiyi universitet: Bakı Dövlət Universiteti 1977
 • İxtisas: Laboratoriya işi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 35
 • İş fəaliyyəti: 1977-2018 ECM