Kardiocərrahiyyə üzrə elmi şöbə

Azərbaycanda ilk ixtisaslaşdırılmış ürək cərrahlığı şöbəsi 1976-cı ildə M.A.Topçubaşov adına ECM-nin nəzdində yaradılmışdır. 1977-ci ilin noyabrında ilk “qapalı”, 1979-cu ilin dekabrında isə “açıq” ürək əməliyyatlarının icrasına başlanılmışdır. Hazırda Kardiocərrahiyyə üzrə elmi şöbəyə  t.ü.e.d., professor Fazil Eyvaz oğlu Abbasov rəhbərlik edir.

Ürək cərrahlığı şöbəsində, ürək transplantasiyasından başqa, qazanılmış ürək  qüsurlarına  görə bütün əməliyyatlar icra olunur: ürək qapaqlarının təmiri və protezlə əvəz olunması, aorta-koronar şuntlama, ürəyin birincili şişlərinin  çıxarılması, qalxan aortanın və aorta qövsünün  anevrizmalarının cərrahi müalicəsi, ürək exinokokkozlarının cərrahi müalicəsi, mürəkkəb ritm pozğunluqlarının və atrio-ventrikular blokadaların cərrahi müalicəsi, habelə 18 yaşdan yuxarı xəstələrdə ürəyin anadangəlmə qüsurlarının radikal korreksiyası.

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu şöbə, müharibə zamanı baş vermiş penetrasiyaedici ürək yaralanmalarının süni qan dövranı şəraitində cərrahi müalicəsi sahəsində böyük klinik təcrübəyə malik olan kardiocərrahi mərkəzlərdən biridir.

Abbasov Fazil Eyvaz oğlu

 • Vəzifə : Şöbə rəhbəri
 • Doğum tarixi: 08.12.1950
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti, 1973
 • Ixtisas: həkim – kardiocərrah
 • Elmi dərəcəsi: Professor, tibb elmləri doktoru
 • 150 – dən artıq elmi məqalə, tezis və monoqrafiya müəllifidir
 • fazilabbas50@com

 

 

Abdullayev Fuad Zeynal oğlu

 • Vəzifə:Baş elmi işçi
 • Doğum tarixi: 07.06.1947
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1970
 • Ixtisas: həkim-kardiocərrah
 • Professor,tibb elmləri doktoru
 • 136 – dən artıq elmi məqalə, tezis və monoqrafiya müəllifidir
 • larisa_cardio@azdata.net

Əliyev Eldar Hacıbala oğlu 

 • Vəzifə:Aparıcı elmi işçi
 • Doğum tarixi: 02.02.1953
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1976
 • Ixtisas: həkim-kardiocərrah
 • Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • 65dən artıq elmi məqalə, tezis və monoqrafiya müəllifidir
 • ealiyev53@gmail.com

 Bağırov İmadəddin Möhübbət oğlu

 • Vəzifə:Böyük elmi işçi
 • Doğum tarixi: 28.03.1977
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2000
 • Ixtisas: həkim-kardiocərrah
 • Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • 20-dən artıq elmi məqalə, tezis müəllifidir

Şıxıyeva Larisa Sabir qızı

 • Vəzifə:Böyük elmi işçi
 • Doğum tarixi: 09.11.1963
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti – 1986
 • Ixtisas: həkim kardioloq
 • Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • 40 – dan artıq elmi məqalə, tezis müəllifidir
 • larisa_cardio@azdata.net

 Mirzai Əkrəm İzzət oğlu  

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Doğum tarixi: 12.10.1953
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb  Universiteti – 1979
 • Ixtisas: həkim-kardiocərrah
 • 30-dan artıq elmi məqalə və tezis müəllifidir

Qayıbov Musa Vaqif oğlu

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Doğum tarixi: 05.12.1979
 • Bitirdiyi universitet: Azərbaycan Tibb Universiteti – 2002
 • Ixtisas: həkim-kardiocərrah
 • Ürək-damar cərrahı uzman həkim
 • 5-dən artıq elmi məqalə və 1 tezisin müəllifidir
 • drgayibov@gmail.com