Qan köçürmə

Zöhrabova Cəmilə Abgül qızı
 • Şöbə: Qan Köçürmə
 • Vəzifə: Şöbə müdiri
 • Təvəllüdü: 1965-ci il
 • Ali təhsil: M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (1994-ci ildə bitirilib)
 • İxtisas: Bioloq
 • İş fəaliyyəti: 1982-1994 laborant (M.A.Topçubaşov adına Eksperimental və kliniki tibb elmi tədqiqat institutun Qanköçürmə şöbəsində), 1995-2011 Həkim-laborant (M.A.TopçubaşovadınaElmiCərrahiyyə MərkəzininQanköçürmə şöbəsində), 2011-dən indiki zamana qədər(M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Qan köçürmə şöbəsində), Şöbə Müdiri vəzifəsində çalışıram.
Nəzərova Almas Sulduz qızı
 • Şöbə: Qan Köçürmə
 • Vəzifə: Həkim terapevt
 • Təvəllüdü: 1960-cı il
 • Ali təhsil: N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu (1984-cü ildə bitirilib)
 • İxtisas: Həkim terapevt
 • İş fəaliyyəti: 1983-1984 internatura (F. Əfəndiyev adına 4 № li Şəhər Klinik xəstəxana terapiya şöbəsində), 1985-dən indiki zamana qədər (M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə MərkəzininQan köçürmə şöbəsində)həkim terapevt vəzifəsində çalışıram.
Nəzərova İradə Afət qızı
 • Şöbə: Qan Köçürmə
 • Vəzifə: Həkim laborant
 • Təvəllüdü: 1960-cı il
 • Ali təhsil: S.M.Kirov adına Bakı Dövlət Universiteti (1987-ci ildə bitirilib)
 • İxtisas: Bioloq
 • İş fəaliyyəti: 1977-1978 preparator (Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutu İnfeksiya kafedrasında), 17.04.1978-01.07.1978 laborant (M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft Kimya İnstitutu), 1978-1979 preparator (Zoologiya İnstitutu), 1979-1983 xadimə (M.A.Topçubaşov adına Eksperimental və klinikitibbelmitədqiqatinstitutu), 1983-1987 laborant (M.A.Topçubaşov adına Eksperimental və klinik itibb elmi tədqiqat institutun Qanköçürmə şöbəsində), 1987-1989 baş-laborant (M.A.Topçubaşov adına Eksperimental və kliniki tibb elmi tədqiqat institutun Qanköçürmə şöbəsində), 1989-dən indiki zamana qədər (M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Qanköçürmə şöbəsində) həkim laborantvəzifəsindəçalışıram.