Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzinin cərrahlığı üzrə elmi şöbə

Şöbəyə t.ü.e.d., professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədov rəhbərlik edir. Hazırda bu şöbə Respublikada ilk ixtisaslaşmiş biliar cərrahiyyə şöbəsinin  davamçısı kimi çox uğurla fəaliyyət göstərir. Keçmiş Sovetlər Birliyində biliar cərrahiyyənin əsaslarını qoyanlardan biri Akademik B.A.Ağayevin rəhbərliyi ilə yaradılan bu mərkəz öd yollarının yatrogen zədələnmələri və çapıq strikturalarına görə aparılmış rekonstruktiv bərpaedici əməliyyatların sayına görə postsovet ölkələri arasında və Avropada lider mövqelərdən birini tutur. Bir çox əməliyyatlar (od yolları üzərində rekonstruktiv, bərpaedici əməliyyatlar, pankreatoduodenektomiya, Saypol – Kurian üsulu ilə transhepatik drenajlanma, endoskopik papillosfınkterotomiya və s.) Azərbaycanda ilk dəfə bu şöbədə icra edilmişdir.

Şöbə əməkdaşları tərəfindən öd yolları, qara ciyər, pankreas, dalaq və bağırsaqlar üzərində demək olar ki, bütün növ əməliyyatlar icra edilir.

Şöbədə aparılan əməliyyatlar:

 • Öd daşı xəstəliyinin açıq və laporoskopik cərrahiyyəsi;
 • Qara ciyərin bütün növ rezeksiyaları;
 • Pankreasın xoş və bədxassəli patologiyalarının radikal cərrahiyyəsi (Vippl, Traverzo, Frey əməliyyatları);
 • Dalağın orqanqoruyucu parsial rezeksiyaları;
 • Öd yollarının proksimal və distal çapıq daralmalarında və zədələnmələrində rekonstruktiv və bərpaedici cərrahiyyəsi və s.

Məmmədov Əlniyaz Əli oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 02.04.1955
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 1978 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru professor
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 110 elmi məqalə, 4 monoqrafiya, 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 4 metodik tövsiyyə
 • E-mail: mammadovalniyaz@gmail.com

Əliyeva Elmira Ağaəli qızı

 • Vəzifə: Baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 17.04.1955
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Kuban şəhəri Qızıl Ordu adına Tibb Universiteti 1981-ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə Elmlər doktoru
 • Elmi məqalə, Tezis və monoqrafiya sayı: 2 monoqrafiya, 3 metodik tövsiyyə, 20 tezis
 • E-mail: aliev@mail.ru

Şirinov Zərraf Təhməz oğlu

 • Vəzifə: Baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 05.09.1962
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu: 1989 – cu il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 107 məqalə, 68 tezis, 1 monoqrafiya
 • E-mail: zerraf.shirinov@gmail.com

Əliyeva Günay Rifat qızı

 • Vəzifə: Aparıcı elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1980
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 1997 – 2003 – ci illər arasında ATU – nin Müalicə – profilaktika işi fakultəsini fərqlənmə ilə bitirib
 • İxtisas: Ümumi və laparoskopik cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 40 – dan çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir
 • E-mail: gunayaliyeva80@gmail.com

İdrisov Fərəcullah Sədullah oğlu

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 27.11.1979
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Rusiya Federasiyası. Amur Dövlət Tibb Akademiyası: 2002 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 17 məqalə, 10 tezis, 1 metodik tövsiyyə
 • E-mail: idrisovfarac@gmail.com

Əliyeva Aygün Mustafa qızı

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 29.09.1969
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Dövlət Universiteti-1992-ci il
 • İxtisas: Cərrah-endoskopist
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 30 elmi məqalə
 • E-mail: Aygunaliyeva1969@gmail.com

 Əliyev Yusif Rifat oğlu

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 07.1967

 Azadova Zöhrə Novruz qızı

 • Vəzifə: Elmi işçi
 • Təvəllüdü: 31.12.1984
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 2009 – cu il – Odlar Yurdu Universiteti
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 18
 • E-mail:zohraazadova01@gmail.com

Məlikova Sevinc Adil qızı

 • Vəzifə: Elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1969
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 1986 – 1992 – ci illər arasında ATU – nin Müalicə – profilaktika işi fakultəsini bitirib
 • İxtisas: Endoskopist
 • Elmi dərəcəsi və adı: Elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 3 elmi işin müəllifidir
 • E-mail: melikova.69@mail.ru

Behbudov Vüqar Vahid oğlu

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1989

 Həmidova Nəşrin Ədalət qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1983

Mehdizadə Sevda Mehdi qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1986