Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiya üzrə elmi şöbə

Azərbaycan Respublikasında Anesteziologiya-Reanimasiya işi ilk olaraq bir xidmət sahəsi kimi 1962-ci ildə Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Hazırda Anesteziologiya – Reanimasiya şöbəsinə tibb üzrə elmlər doktoru, professor Fuad Cəlil oğlu Həsənov rəhbərlik edir.

Hal-hazırda ECM-nin Anesteziologiya – Reanimasiya şöbəsində müasir anesteziologiya – reanimasiyada işlənən bütün anesteziya növləri və üsulları, intensiv terapiya tədbirləri və manipulyasiyalar tədbiq olunur. Bu gün şöbədə 1 baş elmi işçi, 1 aparıcı elmi işçi, 5 kiçik elmi işçi, 8 həkim ordinator fəaliyyət göstərirlər.

Həsənov Fuad Cəlil oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 1950
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1967-1973
 • İxtisas:  Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: T.ü.e.d.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 180-dən çox elmi məqalə və tezislərin, 3 səmərələşdirici təklif və 4 metodik tövsiyyyələrin  müəllifidir.
  İş fəaliyyəti: 1971-73-cü illərdə (tələbə ikən) Bakı şəhər Onkoloji Dispanserində tibb qardaşı, 1973-cü ildən 1978-ci ilə kimi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin  Elmi-Tədqiqat Eksperimental və Klinik Təbabət İnstitunun Anesteziologiya-Reanimasiya şöbəsində  həkim anestezioloq-reanimatoloq vəızifəsində işləmişdir.
 • 1978-ci ildə Moskva şəhərində SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin  Elmi-Tədqiqat Transplantologiya və Süni Organlar İnstitunda aspiranturaya gəbul olunmuş və 1981-ci ildə həmin İnstitutda “Сравнительная оценка эффективности способов экстракорпоральной мембранной оксигенации”  mövzusunda dissertasiya müdafiyə edərək tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
 • 1981-ci ildə Moskva şəhərində aspiranturanı bitirdikdən sonra  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin M.A.Topçubaşov adına  Elmi-Tədqiqat Kliniki və Eksperimental Cərrahiyyə İnstitunun Anesteziologiya-reanimasiya şöbəsində kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1995-ci ildən hazırkı vaxta kimi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin M.A.Topçubaşov adına  Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Anesteziologiya-Reanimasiya şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində işləyir.
 • E-mail: dr.muradovnizami@gmail.com

Muradov Nizami Fərhad oğlu

 • Vəzifə: Aparıcı elmi işçi
 • Təvəllüdü: 24.01.1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1967-1973
 • İxtisas:  Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: T.ü.f.d.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-55, tezis-80, metodik tövsiyyə-2,  səmərələşdirici təklif-6
 • E-mail: dr.muradovnizami@gmail.com

Cəfərova Elmira Dursun qızı

 • Vəzifə: həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 16.11.1948
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): D.İ. Ülyanov adına Kuybışev Tibb İnstitu, müalicə-profilaktika fakültəsi, sonra N.Nərimanov  adına Azərbaycan Tibb Universitetinə  köçürülmüşdür, 1967-1974
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-3, tezis-4
 • E-mail: elmira_jafarova@yahoo.com

 Namazova Kəmalə Novruz qızı

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 10.03.1977
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,  mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1993-2000
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: T.ü.f.d.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-20, tezis-15, metodik tövsiyyə-2,
 • İş fəaliyyəti: 1999-2018
 • E-mail: nkamala@mail.ru ; nkamala44@gmail.com

Bayramov Əbülfət İsgəndər oğlu

 • Vəzifə: Həkim Anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 12.01.1958
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1975-1982
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-2,tezis-3
 • TEL: 050-339-68-30

Aslanov Azər Aslan oğlu

 • Vəzifə: Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin müdiri
 • Təvəllüdü: 12.08.1968
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,   mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1985-1993
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: T.ü.f.d.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-11, tezis-14, səmərələşdirici təklif-2
 • E-mail: azer_aslanov_68@mail.ru

 Kərimov Qeys Əmir oğlu

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 18.10.1967
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,  mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1985-1993
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: Kiçik elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-11, tezis-19
 • Tel: 050-338-79-76

Quliyev Rəşad İsrail oğlu

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü:01.10.1973
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix) : N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1990-1997
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-2, tezis-6
 • E-mail: quliyevrashad73@mail.ru

Cəniyev Fazil Səfər oğlu

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 18.06.1973
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,   mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1991-1998
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • E-mail: janiyevfazil@mail.ru

Kərimova Könül Səttar qızı

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 12.07.1975
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1992-1999
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Tel: 070-689-92-30

Musayeva Nərminə Zeynalabdin qızı

 • Vəzifə : Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 07.08.1975
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1992-1999
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: Kiçik elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-7, tezis-11
 • E-mail: aon_67@mail.ru

Abbasova Mahruq Telman qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 24.11.1977
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1994-2001
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: Kiçik elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-5, tezis-6
 • İş fəaliyyəti: 2003-2018
 • E-mail: mahruxabbasova@gmail.com

Kərimova Hicran Məmməd qızı

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 04.12.1978
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,  mualicə profilaktika işi fakültəsi, 1995-2002
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • E-mail: bakumeddok@mail.com

Əsgərova Günel Arzu qızı 

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 26.03.1985
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, mualicə profilaktika işi fakültəsi, 2002-2009
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: Kiçik elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-3, tezis-7
 • E-mail: aminaskerov09@gmail.com

Mirzəyeva Günay Oktay qızı  

 • Vəzifə: Həkim anestezioloq-reanimatoloq
 • Təvəllüdü: 11.11.1986
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,  mualicə profilaktika işi fakültəsi, 2004-2010
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • E-mail: gunay_najafova@mail.com

Məmmədova Günel Cabbar qızı 

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 14.01.1981
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti,  mualicə profilaktika işi fakültəsi, 2000-2007
 • İxtisas: Anestezioloq-reanimatoloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: Kiçik elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: məqalə-3, tezis-2
 • E-mail: gunel.mamedova.80 @mail.com 

Məmmədova Fatma Əli qızı 

 • Vəzifə: Həkim-laborant
 • Təvəllüdü: 03.11.1975
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ADÜ-nin biologiya fakültəsi  1993-1998
 • İxtisas: həkim laborant
 • E-mail: hekimlaborant@mail.com