Terapevtik qastroenterologiya üzrə elmi şöbə

Azərbaycanda ilk ixtisaslaşmış qastroenterologiya şöbəsi professor İ.T.Abbasovun təşəbbüsü ilə 1971-ci ildə 5 saylı kliniki xəstəxananın nəzdində yaradılmış, sonralar akademik B.A.Ağayevin rəhbərliyi altında Elmi Tədqiqat Qas- troenterologiya İnstitutunun təməli qoyulduğu zaman bu institutun aparıcı qurumlarından biri olmuşdur. 1999-cu ildə ET Qastroenterologiya İnstitutu və Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi birləşməsindən sonra bu şöbəyə t.ü.f.d.. Tahir Hüseynağa oğlu Səlimov rəhbərlik edir.

Respublikada mədə və yoğun bağırsağın fibroendoskopik müayinəsi, yoğun bağırsaq xəstəliklərini erkən mərhələdə aşkar etməyə imkan verən iri kadrlı flüoqrafıya metodu kimi bir sıra yeniliklər ilk dəfə olaraq bu şöbədə aparılmışdır.

Hal-hazırda şöbənin əsas elmi istiqaməti yoğun bağırsağın xroniki xəstəliklərinin epidemiologiyası və mədə və onikibarmaq bağırsağın H.Pylori ilə assosasiya olunmuş xəstəliklərinin müalicə prinsiplərinin işlənib hazırlanmasıdır. İndiyə qədər şöbənin əməkdaşları tərəfındən hazırlanmış 300-dən artıq elmi iş ölkəmizdə və xaricdə nəşr olunmuşdur.

Səlimov Tahir Hüseynağa oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 04.08.1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti, 1973
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 230 (180 tezis, 50 elmi məqalə)

Kərimova Turan Murad qızı

 • Vəzifə: elmi işçi
 • Təvəllüdü: 11.08.1988
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti
 • İxtisas: qastroenteroloq- hepatoloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı 11 elmi məqalə və tezis
 • E-mail: abbasov.h11@bk.ru

İbrahimov Murad Rəhim oğlu

 • Vəzifə: ordinator
 • Təvəllüdü: 1984
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti
 • İxtisas: qastroenteroloq
 • Elmi dərəcəsi və adı:  t.ü.f.d.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı  12 elmi məqalə və 6 tezis
 • E-mail: murad84@mail.ru

Qasımova İlahə Nazim qızı

 • Vəzifə: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1978
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı 7 elmi məqalə və 15 tezis
 • E-mail: ilahagasimova@hotmail.com

Mahalova Natavan Sabir qızı

 • Vəzifə: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 15.08.1970
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti, 1996
 • İxtisas:  Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı 7 elmi məqalə və 15 tezis
 • E-mail: natam30102014@gmail.com

Kərimova Rəhilə Tahir qızı

 • Vəzifə: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 08.08.19780
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı  20 elmi məqalə və 15 tezis

Şamxalov Zöhrab Məmməd oğlu

 • Vəzifə: böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 26.07.1951
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix) Azərbaycan Tibb Universiteti, 1974
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 36 elmi məqalə və 47 tezis
 • E-mail: zohrabshamkhalov@gmail.com

Sadıqov Babək İsmayıl oğlu

 • Vəzifə: baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 08.01.1954
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix):  Azərbaycan Tibb Universiteti, 1977
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 82 elmi məqalə
 • E-mail: drbabek@mail.ru

Aslanova Leyla Salvar qızı

 • Vəzifə: həkim-ordinator, şöbə müdiri
 • Təvəllüdü: 8.11.1966
 • Ali təhsili: ATU
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiyaların sayı: 25 məqalə, 19 tezis
 • E-mail: leylaaslanova1966@gmail.com

Xəlilov Vaqif Mustafa oğlu

 • Vəzifə: ordinator
 • Təvəllüdü: 1949-cu il, 08 noyabr
 • Ali təhsili: ATU,  1977
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiyaların sayı: 10 məqalə, 38 tezis
 • E-mail: vaqif.khalilov49@gmail.com

Hüseynova Xatirə Qaçay qızı

 • Vəzifə: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1961-cu il, 04 noyabr
 • Ali təhsili: ATU
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiyaların sayı: 16 məqalə, 45 tezis
 • E-mail: dr.xatire@gmail.com

İbrahimova Rəfiqə Yusif qızı

 • Vəzifə: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 31.08.1945-ci il
 • Ali təhsili: ATU, 1970
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiyaların sayı: 89 məqalə və tezis
 • E-mail: rafigai@yahooo.com

Hidayətova Validə Əli qızı

 • Vəzifə: elmi işçi
 • Təvəllüdü: 08.07.1945-ci il
 • Ali təhsili: ATU, 1971
 • İxtisas: Qastroenteroloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiyaların sayı: 111 məqalə və tezis
 • E-mail: shidayatova@gmail.com