Patomorfologiya şöbəsi

Patomorfoloji laboratoriya Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin əsas laboratoriyalarından biri kimi fəaliyyət göstərir. Laboratoriyada diaqnostik və cərrahi biopsiyaların histomorfoloji dəyərləndirilməsi icra edilir.

 Əliyev Fikrət Xanhüseyn oğlu

 • Vəzifə: Şöbə müdiri
 • Doğum tarixi: 06.06.1967
 • Ali təhsil: Azərbaycan Tibb Universiteti
 • İxtisası: Həkim-Patoloq
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 58
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda
 • çapolunanməqalələrin sayı: 22
 • fikret67@gmail.com

Məmmədbəyova  Qəmər  Cəfər qızı

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Doğum tarixi: 11.1956
 • Ali təhsil: Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • İxtisası: Kimyaçı
 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 86
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 15
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

Müzəffərzadə Abuyetər Ərəstun qızı

 • Vəzifə: Elmi işçi
 • Doğum tarixi: 06.10.1984
 • Ali təhsil: Azərbaycan Tibb Universiteti
 • İxtisası: Patoloq-anatom
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 12
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda
 • çap olunan məqalələrin sayı: 5
 • amuzaffarzade@yahoo.com