M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində vaksinasiya başladı

Pandemiya ilə əlaqədar olaraq bütün xəstəxanalarda olduğu kimi bizim Elmi
Cərrahiyyə Mərkəzində də vaksinasiya uğurla başladı. Bütün əməkdaşların
peyvənd oluması nəzərdə tutulub. İlk olaraq Mərkəzin direktoru prof. R.A.Ağayev,
elmi işlər üzrə direktor müavini, prof. H.B.İsayev və baş həkim t.e.d. Y.Q.Əliyev
peyvənd olundular.