M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin Elmi Şurasının iclası keçiriləcək

Akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi PHŞ-nin Elmi
Şurasının “25” yanvar 2021-ci il tarixdə saat 1300-da növbəti iclası keçiriləcək.

GÜNDƏLİKDƏ OLAN MƏSƏLƏLƏR:

  1. Tibb elmləri doktoru proqramı üzrə dissertasiya mövzularınin müzakirəsi və
    təsdiqi — elmi katib.
  2. ECM-in 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın keçirilməsi
    barədə- direktor.
  3. Doktorant və dissertantların 2020-ci ildə elmi fəaliyyətlərinin müzakirəsi-
    elmi katib.
  4. Müxtəlif məsələlər.

Elmi Şuranın sədri: prof. Ağayev R.M.
Elmi katib: t.e.d. Kazımov İ.L.