Damar cərrahiyyəsi üzrə elmi şöbə

1995-ci ildən şöbəyə tibb elmləri doktoru, professor Nəsrəddin Sədrəddin oğlu Abışov  rəhbərlik edir.

2010-cu ildə Qafqaz regionunda ilk dəfə olaraq N.S.Abışovun tərəfindən «in situ» autovenoz şuntlama cərrahi əməliyyat icra edilmişdir və həmin metodu klinik praktikaya uğurla tətbiq edilmişdir. Bu cərrahiyyə metodu periferik arterial xəstəliklər və kritik işemiya olan xəstələrdə, böyük dərialtı venanın distal seqmentinin nazik diametri olan hallarda, infrainqvinal arterial seqmentində autovenoz şuntlamaya imkan verir. Təklif olunmuş cərrahiyyə metodu çoxmətrəbəli və uzun məsafəli arterial okklüziyalar zamanı tətbiq edilə bilər, ənənəvi şuntlama metodlarla müqaisədə bu əməliyyat daha atravmatik və qeyri invaziv xarakter daşıyır.

2009-ci ildə Azərbaycan Respulikasında ilk dəfə olaraq N.S.Abışovun tərəfindən «foam form» üsulu ilə skleroterapiya metodu klinik praktikaya uğurla tətbiq edilmişdir. 2013-cü ildən venaların varikoz xəstəliyinin müaicəsində endovenoz radiofredans termal ablasiya üsulu ilə uğurla və geniş tətbiq edilir.  Tətbiq edilmiş metodu aşağı ətrafların xronik venoz xəstəliyi ilə olan xəstələrdə kompleks cərrahi müalicəsinin nəticələrini yaxşılışdırır, reabilitasiya dövrü qısaldır, daha yaxşı estetik effekt verir. «İnvizi-Grip» tətbiqi ilə invaginasion, daha az invaziv miniflebektomiya, səthi tromboflebitlə ağırlaşmış varikoz zamanı safeno-femoral və safeno-popliteal qavşaqdan trombektoiya tətbiq edilmişdir.

Şöbə rəhbəri t.e.d., prof.  N.S. Abışov  2016-cı ilin oktyabr ayında Lion (Fransa) keçirilən Beynəlxalq Angiologiya İttifaqının 27 Avropa Konqresində,

2017 ilin may ayında Graz (Avstriya) keçirilən Avropa Damar Tibb İttifaqının 3-cü konqresində, iyun ayında Porto (Portugal) keçirilən Avropa Venoz Forumun 18-ci konqresində, noyabr ayında Anaheim (California, USA) Amerika Ürək Assosiasiyanın toplantısında, 2018-ci  ilin 28-30 iyun ayında Afina (Yunanıstan) keçirilən Avropa Venoz Forum XIX konqresində 18-22 oktyabr ayında Beijing (China) keçirilən Beynəlxalq Angiologiya Cəmiyyətinin XXVIII  Dünya konqresində iştirak etmişdir:  müxtəlif mövzularda məruzələr təqdim etmişdir.

Abuşov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 1950Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix)-ATU, 1973
 • İxtisas: Damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb elmler doktoru. professor
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 300
 • İş fəaliyyəti: 1973-74: İnternatura –Milli Onkologiya Mərkəzi
 • 1974-1976: Sabirabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
 • 1976-1980: Kürdəmir Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
 • 1980-1986: akad. M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi, Urək cərrahlığı şöbəsi
 • 1986: indiyə kimi Damar cərrahlığı şöbəsi
 • E-mail: abushov1950@mail.ru

Quliyev Rasim Arif oğlu

 • Vəzifə: Şöbə müdiri
 • Təvəllüdü: 1980
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU .2003
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 10
 • İş fəaliyyəti: 2005-ci ildən indiyə kimi Topçubaşov adına ECM
 • E-mail: dr.rasimguliyev@gmail.com

Kosayev Cəmaləddin Vahid o.

 • Vəzifə: baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 26.11.1957
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU, 1981
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: t.ü.f.d., dosent
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 180 elmi məqalə və tezis
 • İş fəaliyyəti: 1981-1983 ATU-nun I hospital cərrahiyyə kafedrasının baş laborantı,
 • 1984-1986 – ATU—nun I ümumi cərrahiyyə kafedrasının aspirantı
  1987-ci ildə hazırkı dövrə qədər ECM-nin damar cərrahiyyəsi şöbəsinin elmi işçisi
 • E-mail: jvkosayev@mail.ru

Zeynalova Qəmər Məmmədəli q.

 • Vəzifə: b.e.i
 • Təvəllüdü: 1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1973
 • İxtisas: kardioloq
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 100
 • İş fəaliyyəti: 1973-74-internatura.Qədirli adına Hövzə xəstəxanası1974-indiyə kimi ECM
 • E-mail: gamar1949@yandex.com

Namazov İlqar Lətif o.

 • Vəzifə: elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1973
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1996
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 10
 • İş fəaliyyəti: 1996-99-İnternatura və ordinatura-ECM
  1999-indiyə kimi ECM

Mahmudov Zöhrab Əlövsət o.

 • Vəzifə: həkim-ordinator
 • Təvəllüdü: 1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1974
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 3
 • İş fəaliyyəti: 1974-75-internatura-Milli Onkologiya Mərkəzi
  1975-1980-Dəmiryol Xəstəxanası
  1980-indiyə kimi ECM

Cəfərov Zöhrab Məmmədsadiq o.

 • Vəzifə: b.e.i
 • Təvəllüdü: 1941
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1964
 • İxtisas: Damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 70
 • İş fəaliyyəti: 1964-67-Gədəbəy İvanonka kənd xəstəxanasında baş həkim
  1967-69-Gədəbəy MRX ümumi cərrah
  1969-indiyə kimi ECM

Əliyev Elçin Naxçıvan o.

 • Vəzifə: elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1963
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1989
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 130
 • İş fəaliyyəti: 1989-90-internatura-Klinik Tibbi Mərkəz
  1990-91-Cəbrayıl MRX
  1991-94-Klinik Tibbi Mərkəz
  1994-indiyə kimi ECM
 • E-mail: elcin10463@gmail.com

Haqverdiyeva Tahirə Həbib q.

 • Vəzifə: b.e.i.
 • Təvəllüdü: 1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1972
 • İxtisas: Radioloq(doppleroqrafiya)
 • Elmi dərəcəsi və adı: RF tibb elmler doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 120
  İş fəaliyyəti: 1972-indiyə kimi ECM

Abdullayeva Gülnarə Qağakişi q.

 • Vəzifəsi: kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1968
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU,1994
 • İxtisas: kardioloq
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 25
 • İş fəaliyyəti: 1993-94—internatura,RKX
  1994-97-Yasamal Səhiyyə Şöbəsi
  1997-98-BDU tələbə poliklinikası
  1998-indiyə kimi ECM

Rzayev Cəlil Oqtay o.

 • Vəzifə: plastik cərrah
 • Təvəllüdü: 1959
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU,1980
 • İxtisas: plastik cərrahiyyə
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb elmləri namizədi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 35
 • İş fəaliyyəti: 37-il 1980-1981 ci illər internatura RKX 37-il
  1981-1985 Gəncə dəmiryol xəstəxanasının poliklinikasının cərrahi şöbəsinin müdiri
  1985-ci ildən indiyə kimi (ECM Lazer plastik və estetik cərrahiyyə,Lazer-damar cərrahiyyəsi,Lazer rinologiyası,Estetik təbabət)
 • E-mail: abulenka@gmail.com

Budaqov İlham Kərəmxan o.

 • Vəzifə: həkim ordinator
 • Təvəllüd: 1976
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1998
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 10
 • İş fəaliyyəti: 1998-indiyə kimi ECM
 • E-mail: ibudaqov@rambler.ru

Həbibzadə Abdulla Murad o.

 • Vəzifə: həkim ordinator
 • Təvəllüdü: 1946
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU.1970
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 3
 • İş fəaliyyəti: 1972-81- Qırğızıstan RKX
  1981-indiyə kimi ECM-
 • E-mail: abdulla@habibzade.info

Tağızadə Gularə Tağı qızı

 • Vəzifə: baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 8.08.1949
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): ATU, 1972
 • İxtisas: damar cərrahı
 • Elmi dərəcəsi və adı: t.ü.f.d., dosent
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 200 elmi məqalə, 1 monoqrafiya
  İş fəaliyyəti: 46 il