Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzinin cərrahlığı üzrə elmi şöbə

Şöbəyə t.ü.e.d., professor Əliniyaz Əli oğlu Məmmədov rəhbərlik edir. Hazırda bu şöbə Respublikada ilk ixtisaslaşmiş biliar cərrahiyyə şöbəsinin  davamçısı kimi çox uğurla fəaliyyət göstərir. Keçmiş Sovetlər Birliyində biliar cərrahiyyənin əsaslarını qoyanlardan biri Akademik B.A.Ağayevin rəhbərliyi ilə yaradılan bu mərkəz öd yollarının yatrogen zədələnmələri və çapıq strikturalarına görə aparılmış rekonstruktiv bərpaedici əməliyyatların sayına görə postsovet ölkələri arasında və Avropada lider mövqelərdən birini tutur. Bir çox əməliyyatlar (od yolları üzərində rekonstruktiv, bərpaedici əməliyyatlar, pankreatoduodenektomiya, Saypol – Kurian üsulu ilə transhepatik drenajlanma, endoskopik papillosfınkterotomiya və s.) Azərbaycanda ilk dəfə bu şöbədə icra edilmişdir.

Şöbə əməkdaşları tərəfindən öd yolları, qara ciyər, pankreas, dalaq və bağırsaqlar üzərində demək olar ki, bütün növ əməliyyatlar icra edilir.

Şöbədə aparılan əməliyyatlar:

 • Öd daşı xəstəliyinin açıq və laporoskopik cərrahiyyəsi;
 • Qara ciyərin bütün növ rezeksiyaları;
 • Pankreasın xoş və bədxassəli patologiyalarının radikal cərrahiyyəsi (Vippl, Traverzo, Frey əməliyyatları);
 • Dalağın orqanqoruyucu parsial rezeksiyaları;
 • Öd yollarının proksimal və distal çapıq daralmalarında və zədələnmələrində rekonstruktiv və bərpaedici cərrahiyyəsi və s.

Məmmədov Əlniyaz Əli oğlu

 • Vəzifə: Şöbə rəhbəri
 • Təvəllüdü: 02.04.1955
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 1978 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru professor
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 110 elmi məqalə, 4 monoqrafiya, 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 4 metodik tövsiyyə
 • E-mail: mammadovalniyaz@gmail.com

Həsənov Namiq Malik oğlu

 • Vəzifə: Şöbə müdiri
 • Təvəllüdü: 24.07.1982
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 2005 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 8 məqalə, 1 monoqrafiya, 13 tezis
 • E-mail: dr.Namiq354@gmail.com

İskəndərov Emil Alməmməd oğlu

 • Vəzifə: Aparıcı elmi işçi
 • Təvəllüdü: 22.02.1977
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 1999 – cu il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru
 • Ixtisas artırma kursları: 2006 – 2007 Almaniya, Bonn Universitet xəstəxanası: Elmi tədqiqat, ümumi cərrahiyyə üzrə ixtisas artırma kursu.
 • 2010 – cu il Almaniya, Berlin Humboldt xəstəxanası: Qaraciyər üzərində əməliyyatlar və laparaskopik cərrahiyyə üzrə ixtisas artırma kursu.
 • 2012 – ci il Almaniya, Münxen Universitet xəstəxanası: Qaraciyər, böyrək və mədəaltı vəzi transplantasiyası sahəsində ixtisas artırma kursu.
 • 2013 – 2015 ci illər ərzində Almaniya, Münxen Universitet xəstəxanasında Experimental və Kliniki tədqiqatların aparılması, doktorlug dissertasiyanın yazılması və ilkin müzakirəsi.
 • Xarici dil bilikləri: Alman dili – Göthe B2; TELC C1; İngilis dili – IELTS 6.5 punkt; Rus dili – Əla.
 • Kompyüter bilikləri: Office (Word, Excel, Power Point); SPSS Statistics, GraphPad Prism.
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 74 məqalə, 1 monoqrafiya, 103 tezis
 • E-mail: eiskenderov@yahoo.com

Hüseynova Nigar İlham qızı

 • Vəzifə: Həkim cərrah
 • Təvəllüdü: 10.07.1975
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Rusiya Federasiyası: N.N.Burdenko adına Voronej Dövlət Tibb
 • Akademiyası: 1997 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • E-mail: n_huseynova75@yahoo.com

Şirinov Zərraf Təhməz oğlu

 • Vəzifə: Baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 05.09.1962
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu: 1989 – cu il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə elmlər doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 107 məqalə, 68 tezis, 1 monoqrafiya
 • E-mail: dr.zerraf.shirinov@gmail.com

İdrisov Fərəcullah Sədullah oğlu

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 27.11.1979
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Rusiya Federasiyası. Amur Dövlət Tibb Akademiyası: 2002 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 17 məqalə, 10 tezis, 1 metodik tövsiyyə
 • E-mail: idrisovfarac@gmail.com

Mehdizadə Sevda Mehdi qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 25.05.1986
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 2009 – cu il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 1 məqalə, 1 tezis
 • E-mail: sevda_1986@inbox.ru

Əliyeva Aygün Mustafa qızı

 • Vəzifə: Böyük elmi işçi
 • Təvəllüdü: 29.09.1969
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Dövlət Universiteti-1992-ci il
 • İxtisas: Cərrah-endoskopist
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 30 elmi məqalə
 • E-mail: Aygunaliyeva1969@gmail.com

Məlikova Sevinc Adil qızı

 • Vəzifə: Endoskopist
 • Təvəllüdü: 1969
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 1986 – 1992 – ci illər arasında ATU – nin Müalicə – profilaktika işi fakultəsini bitirib
 • İxtisas: Endoskopist
 • Elmi dərəcəsi və adı: Elmi işçi
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 3 elmi işin müəllifidir
 • E-mail: Sevinc.melikova.69@mail.ru

Əliyeva Günay Rifat qızı

 • Vəzifə: aparıcı elmi işçi
 • Təvəllüdü: 1980
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 1997 – 2003 – ci illər arasında ATU – nin Müalicə – profilaktika işi fakultəsini fərqlənmə ilə bitirib
 • İxtisas: Ümumi və laparoskopik cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 40 – dan çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir
 • E-mail: gunayaliyeva80@gmail.com

Eminov Rəfail Ziyad oğlu

 • Vəzifə: Həkim cərrah
 • Təvəllüdü: 10.06.1957
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Azərbaycan Tibb Universiteti – 1985 – ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 23məqalə, 17 tezis
 • E-mail: dr.rafail@hotmail.com

Azadova Zöhrə Novruz qızı

 • Vəzifə: Kiçik elmi işçi
 • Təvəllüdü: 31.12.1984
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 2009 – cu il – Odlar Yurdu Universiteti
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi məqalə, tezis və monoqrafiya sayı: 18
 • E-mail: zohraazadova01@gmail.com

Əliyeva Elmira Ağaəli qızı

 • Vəzifə: Baş elmi işçi
 • Təvəllüdü: 17.04.1955
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): Kuban şəhəri Qızıl Ordu adına Tibb Universiteti 1981-ci il
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • Elmi dərəcəsi və adı: Tibb üzrə Elmlər doktoru
 • Elmi məqalə, Tezis və monoqrafiya sayı: 2 monoqrafiya, 3 metodik tövsiyyə, 20 tezis
 • E-mail: Agaali.aliev@mail.ru

Bayramova Yeganə Arif qızı

 • Vəzifə: Həkim cərrah
 • Təvəllüdü: 13.02.1981
 • Ali təhsil (bitirdiyi universitet və tarix): 1998 – 2004 – cü il Azərbaycan Tibb Universiteti II Müalicə Profilaktika
 • İxtisas: Ümumi cərrah
 • E-mail: yegane.bayramova81@gmail.com